ORDBLINDE

Tilbydes på afdelingen i Faxe

Vi har samlet al vores viden og erfaring i et hf-forløb, der giver ordblinde de bedste vilkår for at lykkes. VUC Storstrøm tilbyder et forløb, som er tilrettelagt over 3 år.

Hvad kræver det?
Det kræver, at du er testet for ordblindhed. Denne test tilbyder VUC Storstrøm, hvis ikke du har gennemgået testen tidligere.

Du søger via www.optagelse.dk. I bemærkningsfeltet skriver du, at du søger Hf for ordblinde.

Ligeledes kræver det, at du opfylder betingelser for at blive tilmeldt til 2-årig hf.


Hvad betyder det for dig?

  • Du følger et almindeligt hf-forløb.
  • Særlig støtte i alle fag.
  • Vi hjælper med at søge om en IT-rygsæk.
  • Du får hjælpemidler, som gør livet som kursist lettere.
  • Vi kan hjælpe alle ordblinde teknologisk.
  • Vi har et studiemiljø, hvor du bliver i øjenhøjde.
  • Vi har IT-buddies på skolen, som hjælper med IT-spørgsmål.
  • Studieture og kulturelle og sociale aktiviteter.
  • Du får en almen viden, som du kan bruge i dit job videre uddannelse og i dit liv.