Adgangskortet

Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloreruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

 

Adgangskortet