Biologi B

Biologi B

Biologi er læren om, hvordan levende organismer fungerer, og om hvordan de interagerer med deres omverden. I biologi arbejder vi med livsprocesser på flere forskellige niveauer: i celler, i organismer – først og fremmest mennesket – og i økosystemer.

Kurset er delt op i otte moduler – indholdet kan du se i oversigten nedenfor. For hvert modul skal der afleveres to opgaver.

Biologi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med kurset også arbejde praktisk med forskellige biologiske metoder. Dette foregår på et laboratoriekursus over to dage på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at der skrives rapporter over de forskellige eksperimenter.

Du skal have deltaget i laboratoriekursus og fået godkendt dine biologirapporter for at kunne gå til eksamen.

 Moduloversigt

 

 

Indhold

Tidsforbrug
timer

Modul 1

Introduktion til biologi som videnskabsfag og biologisk metode

10-15

Modul 2

Skoven – Danmarks naturlige klimaksstadie, men hvor blev den af?

20-25

Modul 3

Vores arv – om DNA, gener, nedarvning og evolution

20-25

Modul 4

Energi til kroppen – om næringsstoffer, fordøjelse, enzymer, spiseforstyrrelser og diabetes

20-25

Modul 5

Kroppen i bevægelse – hjerte, kredsløb, luftveje og muskler

20-25

Modul 6

Euforiserende stoffer – de fucker med din hjerne (nervesystem, stimulanser og euforiserende stoffer)

20-25

Modul 7

Bakterier og vira – fjender eller venner?

20-25

Modul 8

Fagre nye verden – bioteknologi, genteknologi og bioetik

20-25

Laboratoriekursus

Todages laboratoriekursus med biologiske eksperimenter i relation til modulerne samt tilhørende journal- og rapportskrivning

30