Dansk A

Dansk A

Faget omhandler dansk sprog, litteratur og kommunikation.

Dansk sprog

Målet for arbejdet med dansk sprog er:

  • at få kendskab til hvordan sproget er bygget op, og hvordan det anvendes til at kommunikere med
  • at udvikle evnen til at formulere sig og til at kunne formidle – såvel på skrift som i tale.

Litteratur

Litteratur dækker dansksprogede tekster der er opdigtede. Det er skriftlig litteratur (romaner, digte m.m.), mundtlige "tekster" (radiodramatik m.m.) og elektroniske "tekster" (tv-teater, interaktive tekster, e-bøger m.m.).

Målet er:

  • at opnå kendskab til mangfoldigheden af genrer og medier både i dag og før i tiden
  • at træne i at kunne analysere teksterne.

Du skal træne indgående i at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster. Derfor er tekstanalysen omdrejningspunktet i de opgaver du skal besvare i modulerne (se nedenfor).

Tekster fra medier

Foruden litterære tekster omhandler faget dansk medie "tekster" (såsom aviser, nyhedsartikler, nyhedsudsendelser på tv, reklamer). Ligesom for arbejdet med litterære tekster er målet her at træne i at kunne analysere teksterne.

Kommunikation

Kommunikation drejer sig ud over sprogbeherskelse (se ovenfor) om evnen til at kunne vælge og anvende en passende genre (essay, brev, stil mv.) at formidle sit budskab i.

Dansk som fjernundervisning

Dansk som fjernundervisning fokuserer på:

  • at skabe et historisk overblik over dansk litteratur
  • at træne analyse af tekster
  • at skabe viden om litteratur og medier
  • at udvikle evnen til at kunne formidle på skrift og mundtligt

Desuden fokuseres på evnen til at studere – studiekompetence.

Læseomfang

Der skal læses et omfattende pensum der inkluderer 7 værker samt et medieværk. Sidemæssigt skal der i alt læses omkring 2.000 sider.

Moduloversigt

 

Indhold

Skriftlige opgaver
antal

Tekstlæsning
ca. antal sider

Samlet tidsforbrug
ca. timer

Modul 1 Analysebegreberne komposition, fortæller og synsvinkel, personkarakteristik i prosa 2 200 40
Modul 2 Analysebegrebet miljø samt tema og tolkning i prosa 2 200

40

Modul 3 Tre udvalgte genrer: essays, nyhedsartikler og dagbøger 2 200 45
Modul 4 1. Oplysningstid: Holberg, komedier
2. Lyrikanalyse
2 200 45
Modul 5 Nyeste tid 2 200 45
Modul 6 Medier – massekommunikation 2 200 40
Modul 7 Historisk læsning fra 1870 til 1980 / Sproglig analyse 2 200 45
Modul 8 Eksamenstræning 2 500 50