Drama C

- fjernundervisning

Drama C


Dramatik C er et kreativt fag, der forbinder de skabende processer inden for scenekunst med det at kunne analysere, fortolke og reflektere over forskellige former for kunstneriske udtryk.

Kernen i faget er det skabende arbejde, hvor kursisterne ved hjælp af kroppen, stemmen, sproget og rummet skal udforske forskellige sceniske udtryk, både selvstændigt og i samspil med andre. På den måde tilegnes teorien blandt andet gennem det praktiske arbejde på gulvet.

Kursisterne vil både skulle arbejde med tekstmateriale og praktiske øvelser hjemme foran computeren samt møde til to workshops og et afsluttende projektforløb i løbet af det halve år, som faget strækker sig over.

I Dramatik C skal kursisterne blandt andet:

  • Arbejde med forskellige skuespilteknikker og scenekunsttraditioner
  • Se- og analysere teaterforestillinger - både live og på video
  • Arbejde med teaterhistoriske traditioner
  • Mødes til to workshops i løbet af semestret, hvor der arbejdes med praktiske øvelser på gulv
  • Udarbejde en personlig portfolio med dokumentation- og refleksion over arbejdet i faget.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som består af to dele:

  • En præsentation af det teaterprojekt, som kursisterne selv har skabt (enten enkeltvis eller i grupper) samt en efterfølgende samtale om tankerne og overvejelserne bag projektet.
  • En individuel mundtlig prøve, hvor der stilles spørgsmål til fagets kernestof med udgangspunkt i kursistens portfolio.