Engelsk A

Engelsk A

Formål

Det er formålet med undervisningen, at eleverne gennem arbejdet med engelsk opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at eleverne opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer, og at deres forståelse af egen kulturbaggrund derved udvikles.

Faget skaber grundlag for, at eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser. Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle elevernes sproglige, kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed og dermed deres generelle studiekompetence. (Fra læreplanen).

Du skal træne indgående i at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere fiktion og non-fiktion. Derfor er tekstanalyse og skriftlig formidling omdrejningspunktet i de opgaver, du skal besvare.

Der undervises ikke i mundtlig udtryksfærdighed, og du skal derfor allerede have et velfungerende mundtligt engelsk mindst svarende til B-niveau.

Selve arbejdet

I alt skal du regne med 195 timers arbejde, inklusive 19 timer til at indarbejde kommentarerne i dine afleveringer, når du har fået dem tilbage. Materialet er fordelt over otte moduler med opgaver til ni emner.

Teksterne er opdelt i kernestof og supplerende stof. Du skal være hjemme i al læsestoffet, så du kan perspektivere til det ved eksamen.

Moduloversigt

 

Indhold

Opgaver

Tidsforbrug

Modul 1 Emne 1: War, but Who Is the Enemy?
Du skal analysere fiktion og non-fiktion og arbejde med noter.
2 18 + 2 timer
Modul 2 Emne 2: Imperialism and Rulers with Disobedient Subjects.
Du skal analysere to tekster og skrive et essay.
2 18 + 2 timer
Modul 3 Træning af skriftlig eksamensopgave 2 20 + 4 timer
Modul 4

Emne 3: Great Speeches.
Du skal analysere en tale.
Emne 4: Dubliners and Ireland.
Du skal arbejde med en forfatters biografi, den historiske kontekst
og indarbejde citater i en analyse af en novelle.

2 25 + 2 timer
Modul 5 Emne 5: Aboriginals; Homeless Natives.
Du skal skrive en tale efter de klassiske regler.
Emne 6: Is English an Invasive Language?
I et essay skal du diskutere den rolle, engelsk har på verdensplan.
2 30 + 2 timer
Modul 6 Emne 7: New Journalism.
Du skal analysere new journalism og selv skrive i genren.
Emne 8: Shakespeare and Gender.
Du skal analysere uddrag af Macbeth og Romeo & Julie og diskutere dem
ud fra en moderne kønspolitisk synsvinkel.
2 38 + 2 timer
Modul 7 Emne 9: "I Sing the Body Electric"
Du skal analysere digtekunst.
2 22 + 2 timer
Modul 8 Træning af skriftlig eksamensopgave 2 5 + 3 timer