Engelsk A

Engelsk A

Formål

Det er formålet med undervisningen, at eleverne gennem arbejdet med engelsk opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at eleverne opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer, og at deres forståelse af egen kulturbaggrund derved udvikles.

Faget skaber grundlag for, at eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser. Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle elevernes sproglige, kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed og dermed deres generelle studiekompetence. (Fra læreplanen).

Du skal træne indgående i at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere fiktion og non-fiktion. Derfor er tekstanalyse og skriftlig formidling omdrejningspunktet i de opgaver, du skal besvare.

Der undervises ikke i mundtlig udtryksfærdighed, og du skal derfor allerede have et velfungerende mundtligt engelsk mindst svarende til B-niveau.

Selve arbejdet

I alt skal du regne med 195 timers arbejde, inklusive 19 timer til at indarbejde kommentarerne i dine afleveringer, når du har fået dem tilbage. Materialet er fordelt over otte moduler med opgaver til ni emner.

Teksterne er opdelt i kernestof og supplerende stof. Du skal være hjemme i al læsestoffet, så du kan perspektivere til det ved eksamen.

Moduloversigt

 Modul 7Emne 7: Modern Lives
I dette tema arbejder du med modernismen og postmodernismen.222 + 2 timer

 

Indhold

Opgaver

Tidsforbrug

Modul 1 Emne 1: Showing Love
I dette emne arbejder du primært med digtanalyse
2 18 + 2 timer
Modul 2 Emne 2: Fabels and Fairytales
Du skal analyserer eventyr fra forskellige tidsperioder
2 18 + 2 timer
Modul 3 Emne 3: Horror
I dette emne læser og arbejder du med horrorgenren
2 18 + 2 timer
Modul 4 Emne 4: Shakespeare and the Renaissance. I dette emne præsenteres du både for 
renæssance som litterær periode, samt til Shakespeares sonetter og skuespil 
   
Modul 5 Emne 5: Utiopia and Dystopia
Du skal her stifte bekendtskb med to genrer.
2 20 + 2 timer
Modul 6 Emne 6: Værklæsning 2 38 + 2 timer
Modul 7 Emne 7: Modern Lives
I dette tema arbejder du med modernismen og postmodernismen.
2 22 + 2 timer
Modul 8 Emne 8: Africna-Amereican Literatur
Dette emne  beskæftiger sig tidsmæssigt med genren hele vejen op igennem det 20. århundrede.
2 22 + 2 timer