Engelsk C

Engelsk C

Et halvårsforløb, hvor du lærer at benytte det engelske sprog præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftlig idet du arbejder med at lytte/læse/tale/skrive – samt at kombinere disse kompetencer.

Undervisningen bygger ovenpå et fagligt niveau svarende til engelsk FED.

Kernestof:

  • Det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavning og tegnsætning
  • Udtale og ordforråd
  • Forskellige typer nyere litterære og non-fiction tekster samt mediestof, herunder film
  • Tekstanalytiske grundbegreber
  • Kommunikationsstrategier - standardsprog og variation
  • Væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA