Erhvervsøkonomi C

Erhvervsøkonomi C

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, som sigter mod de erhvervsrelaterede videregående uddannelser. Faget omfatter viden om strategi, økonomi, organisation og afsætning.

Faget giver viden om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationale og markedsorienteret samfund.

 Fagets kernestof

  • Virksomheden og dens omverden.
  • Brancheanalyse, herunder markeds- og konkurrenceforhold.
  • Virksomhedens idé, mål og strategi.
  • Virksomhedens forretningsplan.
  • Organisationsstrukturer og ledelse.
  • Virksomhedens parametermix.
  • Økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering.

 

Hvad kan man lære på erhvervsøkonomi fjernundervisning

Som udgangspunkt består Erhvervsøkonomi C af 6 moduler af hver 2 lektioner/ opgaver.

Faget som udgangspunkt, giver dig læring til at forholde sig reflekterende til virksomhedens etablering og udvikling, dens værdiskabelse samt dens grundlæggende afsætningsmæssige, organisatoriske og økonomiske handlemuligheder.

Endvidere vil du gennem undervisningen lære at forholde dig reflekterende til virksomhedens i forhold til samfundets udvikling.

Endelig lærer du at arbejde med grundlæggende erhvervsøkonomiske problemstilligner gennem anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og international kontekst.

Moduloversigt

 

Formål

Antal opgaver

Nødvendig arbejdstid

Modul 1

Intro til faget

2

35 timer

Modul 2

Strategi

2

35 timer

Modul 3

Markedsføring

2

30 timer

Modul 4

Organisation, ledelse, kultur

2

40 timer

Modul 5

Regnskaber og regnskabsanalyse

2

40 timer

Modul 6

Virksomhedens omgivelser

2

30 timer