Filosofi C-B

Filosofi B-niveau (her C-B) indeholder både teoretisk og praktisk filosofi. Det betyder, at der både vil være forløb, der drejer sig om teoretiske aspekter, såsom hvad verden er lavet af, og hvad vi mennesker er for nogle skabninger – og forløb om det praktiske liv, vi mennesker lever, hvad enten det er i forhold til at gøre det etisk rigtige eller at leve i et samfund sammen i forhold til politisk filosofi.

Faget skal træne kursisten i at tænke selvstændigt, argumentere for tolkning og analyse, i at læse tekster med et vist abstraktionsniveau og i at beskæftige sig med begreber og problemløsning af både hverdagsagtig og teoretisk karakter.

Man kommer vidt omkring og skal både beskæftige sig med forskellige perioder i filosofihistorien og moderne, aktuelle problemstillinger.

På B-niveau skal man ud over læsning og fordybelse i primærkilder skrevet af filosoffer – nye som gamle – beskæftige sig med forskellige former for tekster og materialer – samt arbejde innovativt og til slut lave et eksamensprojekt – hvor sidstnævnte indgår i selve den mundtlige eksamen. Den mundtlige eksamen baserer sig således halvt på den udarbejdede opgave og halvt på ukendt materiale, som har tilknytning til ét af forløbene.