Fysik B

Fysik B

I fysik beskæftiger man sig med naturen. Man undersøger den og prøver at forstå og formalisere sammenhænge i den. Ud fra forståelsen opstiller man teorier der kan forudsige hvad der sker i en given situation. Fysikkens grundlag er vekselvirkningen mellem teori og eksperiment.

Faget er af samme årsag delt op i en teoretisk og eksperimentel del. Den eksperimentelle del af faget vil blive dækket af to laboratoriekurser i foråret, ét kursus for C-niveau, og ét for B-niveau.

Da fjernundervisningskurset indeholder både C- og B-niveau, skal begge laboratoriekurser følges for at kunne gå op til eksamen i fysik.

Den teoretiske del af stoffet er delt op i 8 moduler, der hver indeholder et antal opgaver, som skal besvares.

Udover selve stoffet skal du lære fagets sprog, du skal kunne anvende regneark og lave korrekte grafer, du vil lære noget om målinger og kvaliteten af disse. Og du vil lære at formidle dine resultater gennem opgaver og rapporter.

Fysik bruger matematikken som arbejdsredskab. Det forudsættes, at du enten har eller er i gang med matematik på B-niveau eller hf-tilvalg.

Moduloversigt

 

Indhold

Læsestof sider

Samlet tidsforbrug

Modul 1 Energi 42 25
Modul 2 El lærer 34 30
Modul 3 Bølger 31 30
Modul 4 Atomfysik 30 40
Modul 5 Kernefysik 50 40
Modul 6 Mekanik 40 40
Modul 7 Kosmologi 50 40
Modul 8 Energiforsyning 30 30