Geografi C

Geografi C

Geografi har været og vil stadig være et fag hvor både naturen og kulturen spiller med.

Selvom nogle af temaerne (modulerne) i geografi er i høj grad naturgeografisk baserede vil også den kulturelle sammenhæng blive inddraget.

Målet for dette fjernundervisningskursus er at kursisten får et indblik i geografiens emneområder og dermed blive bedre i stand til at orientere sig i verden, samt får et bedre grundlag for at vurdere forskellige geografiske problemstillinger.

På geografi C som fjernundervisning læser man stof i en grundbog, man læser materiale på diverse hjemmesider, og så løser man en række opgaver.

Hvert modul består i at besvare en række opgaver.

 

Moduloversigt

 

Indhold

Skriftlige
opgaver

Læsestof
sider

Samlet
tidsforbrug

Modul 1

Pladetektonik

2 opgaver

20 10 timer

Modul 2

Vand

2 opgaver

20 15 timer

Modul 3

Vejr og klima

2 opgaver

20 20 timer

Modul 4

Energiproduktion

2 opgaver

20 15 timer

Modul 5

Landbrug

2 opgaver

15 15 timer

Modul 6

Befolkninsudvikling

2 opgaver

25 15 timer

I modul 2, 4 og 6 er den ene opgave et screencast af en figurgennemgang.