Historie B

Historie

Faget anlægger historiske perspektiver på nutidige problemstillinger, sås evnen til at forstå, orientere sig i og handle i den aktuelle virkelighed øges. Fagets formål er at skabe historiebevidsthed og dermed:

  • indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende
  • forståelse af historien som en proces, der omfatter fortid, nutid og fremtid.

For at nå disse mål beskæftiger vi os med centrale aspekter af dansk-, europæisk- og verdens-historie. Fokus er især på nyere tid fra 1500 til i dag. Der arbejdes med mange sider af fortidens samfundsliv. Det gælder især politisk & økonomisk historie samt kultur- og bevidsthedshistorie.

Sideløbende med at der skabes overblik over og indsigt i vigtige perioder og udviklinger i historien, arbejdes der systematisk med fagets metodiske spørgsmål – herunder især med kildetekster (gamle som nye) og med forskellige historiesyn.

Historie som fjernundervisning fokuserer på både at skabe sammenhæng i historien og træne evnen til kritisk tekstlæsning. Desuden søger vi generelt at træne evnen til at studere, ved at fokusere på studiekompetencer.

Konkret er historie som fjernundervisning opdelt i 8 moduler, som følger overordnet følger kronologisk tidslinje.

Det er svært at angive et præcist tidsforbrug, da arbejdsformer og studievanthed kan variere meget fra kursist til kursist. Som et fingerpeg kan man sammenligne med faget i normal klasseundervisning strækker sig over enten 2 års undervisning à 3 timer ugentligt, eller 1 år med 6 timer om ugen – hvortil kommer lektielæsning.

Regn med at gode arbejdsformer og tilvænning til faget vil få arbejdet til at glide lettere, når man er kommet godt i vej med forløbet. Så, selv om der er en tendens til at de senere moduler bygger på flere siders læst stof, er det ikke givet at arbejdsbyrden ligeledes vokser.

Nedenstående finde du en oversigt for de 8 moduler og antal sider, som i alt skal læses frem til eksamen. I skemaet finder du også et ca. tidsforbrug for de forskellige moduler.

Moduloversigt

 

Indhold

Læsestof
sider

Samlet
tidsforbrug

Modul 1

Intro til faget.
Middelalderen i Europa og Danmark

65

15-20 timer

Modul 2

Udviklingen i Verden - Europa – Danmark 1500-1800

53

15-20 timer

Modul 3

Tilblivelsen af det moderne Danmark i 1800-tallet

91

25-40 timer

Modul 4

Europa og 1.verdenskrig

49

25-40 timer

Modul 5

Mellemkrigstiden med fokus på Tyskland

47

25-40 timer

Modul 6

Fra kold krig til hvilken verden?

86

25-40 timer

Modul 7

Palæstinakonflikten fra 1880'erne til i dag

82

25-40 timer

Modul 8

Danmark i det 20.århundrede

83

25-40 timer