Kemi C

Kemi C

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder.

Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter.

Kurset er delt op i seks moduler - indholdet kan du se i oversigten nedenfor. Der skal samlet afleveres 12 afleveringer i løbet af kurset.


Kemi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med kurset også arbejde praktisk med forskellige biologiske metoder. Dette foregår på et laboratoriekursus over 4 dage på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at der skrives rapporter over de forskellige eksperimenter.

Du skal have deltaget i laboratoriekursus og fået godkendt dine kemirapporter for at kunne gå til eksamen.


Moduloversigt

 

Indhold

Tidsforbrug
timer

Modul 1

Liv i cellen:
Cellers opbygning og funktion.
Forskelle mellem celler.

Ca. 10

Modul 2

Saltlakrids - Vi tager i lab for at lave den første øvelse og vi vil snakke om ioner
Livsstil og sundhed.

10-15

Modul 3

Giftmord - Her vil vi benyttes os af en række undersøgelses metoder som vi bruger i kemi

10-15

Modul 4

Klima og CO2 - Drivhusgasser er en vigtig del af vores verden og hverdag og vi vil se på den kemiske side af den.

10-15

Modul 5

Cola- Her vil vi se hvilken indflydelse syrer og baser har i vores hverdag.

10-15

Modul 6

Repetition og eksamen- Vi samler op på det vi har lavet i løbet af det sidste halvår og begynder at forberede os til eksamen..

10-15

Laboratoriekursus

4 øvelses dag a´5 timer med kemiske eksperimenter i relation til modulerne samt tilhørende journal-og rapportskrivning.

20