Matematik B

Matematik B

Indhold

Matematik B er et fag der udstyrer én med nyttige færdigheder i dagligdagen og i samfundet samt træner logisk tænkning. Desuden er faget adgangskrav til mange uddannelser, såvel natur- som samfundsfaglige, hvor matematisk sprog og matematiske modeller ofte indgår som redskab.

Matematik B bygger videre på matematik C, men der lægges mere vægt på matematisk tankegang, herunder bevisteknik.

Kursets indhold er opdelt i otte moduler, som hver afsluttes med udarbejdelse af skriftlige opgavesæt. De fleste af sættene består af en samling regne/problemløsningsopgaver, men enkelte består i udarbejdelse af en rapport om et projekt- eller emneforløb.

Matematik B afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen. Til skriftlig eksamen har man fire timer til at løse et opgavesæt der består af to dele. Den første del skal besvares uden hjælpemidler og afleveres efter den første time. Efter yderligere tre timer, hvor alle hjælpemidler må benyttes, afleveres anden del. Til mundtlig eksamen har man 30 minutters forberedelsestid efterfulgt af 30 minutters redegørelse for et teoretisk emne. Spørgsmålene til mundtlig eksamen vil blive offentliggjort i god tid inden prøven.

 

Moduloversigt

 

Indhold

Læsestof
sider

Samlet
tidsforbrug

Modul 1

Bogstavregning andengradsligninger

22

ca. 20 timer

Modul 2

Trigonometri

20

ca. 20 timer

Modul 3

Funktioner

35

ca. 30 timer

Modul 4

Eksponentialfunktioner

Logaritmefunktioner

31

ca. 35 timer

Modul 5

Differentialregning

41

ca. 50 timer

Modul 6

Regression & vækst monotoniforhold

40

ca. 30 timer

Modul 7

Integralregning

28

ca. 35 timer

Modul 8

Statistik

43

ca. 30 timer

I alt   260 ca. 250 timer