Matematik C

Matematik C

Matematik hf C er et kursus i ”borgermatematik”. Indholdet fokuserer på anvendt matematik, men der vil også være eksempler på den teoretiske side af faget (fx vil der være enkelte eksempler på matematiske beviser).

Målet for kurset er at man får et indblik i matematik så man er i stand til at anvende matematik – som borger, på højere matematikniveauer, i andre fag og på videregående uddannelser.

På matematik C som fjernundervisning læser man stof i en grundbog, man læser materiale på diverse hjemmesider, og så løser man en række matematikopgaver.

Hvert modul består i at besvare en række opgaver – svarende til opgaver til den skriftlige eksamen. Opgaverne til ét af modulerne udgør tilsammen en rapport der også er en del af grundlaget for den mundtlige eksamen. Derudover er der to rapporter som der er mulighed for at få respons på. Disse to er ligeledes en del af grundlaget for den mundtlige eksamen.

Forløbet afsluttes med både mundtlig og skriftlig eksamen.

Moduloversigt

 

Indhold

Skriftlige opgaver
antal

Læsestof
sider

Samlet
tidsforbrug

Modul 1

Ligninger og tal

12

33 15-25 timer

Modul 2

Procent og rente

10

25 20-30 timer

Modul 3

Geometri

10

29 20-30 timer

Modul 4

Funktioner

Lineære funktioner

12

31 25-35 timer

Modul 5

Eksponentielle funktioner

8

32 25-35 timer

Modul 6

Potensfunktioner

8

12 20-30 timer

Modul 7

Statistik og stikprøver

10

16 15-25 timer

Modul 8

Eksamenstræning

10

16 20-30 timer