Organisation C

Organisation C

Faget organisation, som den videnskabelige disciplin vi kender i dag, har sit udspring ved industrialiseringens begyndelse i 1800-tallet. Organisation er et samfundsvidenskabeligt fag, som søger at give en generel viden om organisationer og forståelse af, hvordan moderne organisationer fungerer under forskellige præmisser.

I organisation C får du kendskab til, hvordan ledelsen og de ansatte kan tilpasse en organisation til udviklinger i det internationale samfund og omverdenen generelt.

Undervisningen giver dig en grundlæggende viden om organisationsteori, men beskæftiger sig også med konkret projektledelse, teamorganisering og motivations- og ledelsesteorier.

 Fagets kernestof

  • Organisationsteoretiske skoler
  • Design af organisationer
  • Teamorganisering og teamledelse & projektorganisering og projektledelse.
  • Kompetenceudvikling
  • Trivsel, motivation samt ledelse.

Hvad kan man lære på organisation fjernundervisning

Som udgangspunkt består Organisation C af 5 moduler, med to opgaveafleveringer per modul.

I faget organisation på C-niveau får du et grundlæggende indblik i en organisations strukturer samt i den organisationsteoretiske udvikling i et historisk perspektiv.

Du lærer at arbejde med organisatoriske problemstillinger og at se på interne organisatoriske forhold og organisationen som en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund.

Du lærer også om team- og projektorganisering, team- og projektledelse og kompetenceudvikling i en organisation, lige som du lærer at bruge viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og vurdere en organisations ledelsesprocesser.

I modulerne inddrages relevante artikler, nyheder og andet materiale, som supplerer teorierne. 

 

Moduloversigt

 

Indhold

Antal opgaver

Nødvendig arbejdstid

Modul 1

De organisatoriske skoler (inkl. intro)

35 timer

15 timer

Modul 2

Organisationens strukturer og processer 35 timer 15 timer

Modul 3

Interne forhold til organisationen 30 timer 10 timer

Modul 4

Kompetenceudvikling i en organisation 40 timer 20 timer

Modul 5

Trivsel, motivation og ledelse 40 timer 20 timer