Psykologi C

Psykologi C

Psykologi er et fag, som giver en almen indsigt i og forståelse for, hvordan vi som mennesker tænker, lærer, føler, handler og udvikler os.

Psykologi C som fjernundervisning fokuserer på at give dig:

  • Viden om menneskets forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer

  • Indsigt til at kunne udvælge og anvende psykologisk teori på konkrete problemstillinger og aktuelt stof

  • Viden og indsigt i at kunne forholde dig kritisk til konkrete problemstillinger på et teoretisk grundlag

  • Faglig ballast til at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og psykologisk viden baseret på teori

  • Viden og indsigt i betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd.

Konkret er Psykologi C som fjernundervisning opdelt i 6 moduler med to afleveringsopgaver for hvert modul. I nedenstående skema har vi angivet hver enkelt moduls indhold og tidsforbrug i antal timer. Det er imidlertid svært at angive helt præcist tidsforbrug, da arbejdsformer og studievanthed kan variere meget fra kursist til kursist. Gode arbejdsformer og tilvænning til faget vil sandsynligvis få arbejdet til at glide lettere, når du er kommet godt i vej med forløbet.

Moduloversigt

 

Indhold

Tidsforbrug
timer

Modul 1

Psykologi som videnskab

Introduktion til psykologi som videnskab og metoder i psykologisk forskning.

Kort om forskellige psykologiske retninger og deres syn på mennesket og dets udvikling.

ca. 10 timer

Modul 2

Barndom og omsorg
Forskellige psykologiske teorier om udviklingen i barndommen og dets betydning for menneskets senere udvikling.
Om tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt, og konsekvenserne deraf.
Ca. 25 timer

Modul 3

Identitet og ungdom
Forskellige teorier om identitet som social konstruktion. Der vil blive fokuseret på, hvordan identiteten konstrueres og tilkæmpes i det senmoderne samfund.
Om socialpsykologi og hvordan mennesker påvirkes i grupper.
Ca. 20 timer

Modul 4

Forstå verden – om kognition
Forskellige teorier og forhold som har betydning for menneskets perception, opmærksomhed og hukommelse og dermed hvordan vi skaber mening i vores sanseindtryk.
Og om vidnepsykologi.

Ca. 15 timer

Modul 5

Brug hjernen – om tænkning og læring

Forskellige teorier om tænkning og læring.

Og om kulturens betydning for tænkningens udvikling.

 

Ca. 20 timer

Modul 6

Voksenliv og livsbelastninger

Om udvikling i voksenalderen

Om stress, kriser og katastrofer og menneskers forskellige evne til at tackle livsbelastninger.

Ca. 15 timer

a