Religion B

Religion B

Religion B forudsætter, at religion C er gennemført.

Ligesom på C-niveau gælder det for B-niveauet, at faget især beskæftiger sig med verdensreligioner, hvoraf kristendom og islam samt enten hinduisme eller buddhisme er obligatoriske emner. Men også religionsfilosofiske emner, etik og sekulære tilværelsestolkninger inddrages.

Faget er ikke knyttet til nogen speciel religion eller trosretning, men tilstræber - på et religionsvidenskabeligt grundlag - at behandle religion og religiøse fænomener ud fra en åben og neutral synsvinkel.

Formålet med faget er at formidle en nuanceret viden om religioner og religiøse fænomener med hovedvægt på nutiden, således at den studerende sættes i stand til at beskrive og vurdere sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner, mellem forskellige religioner og mellem religioner og moderne, sekulære samfund. Desuden sigter faget imod at give en høj grad af indsigt i og forståelse for religioners betydning for det enkelte menneske, for grupper og for kultur og samfund.

Religion B skal endvidere bidrage til at udvikle studiekompetence gennem faglig fordybelse og træning i selvstændig anvendelse af religionsfaglig teori og metode.

Moduloversigten nedenfor giver et overordnet indtryk af det faglige indhold i forløbet.

Sideantallet er anslået og refererer udelukkende til fremstillingsstof, dvs. lærebogsstof. Hertil kommer altså et antal kildetekster og evt. supplerende tekstmateriale og vejledende kommentarer.

Moduloversigt

 

Indhold

Antal opgaver

Læsestof
sider

Samlet
tidsforbrug

Modul 1

Religionsfilosofi

2

ca. 20

ca.15 timer

Modul 2

Kristendom – med fokus på protestantisk kristendom og den danske folkekirke

2

ca. 45

ca.30 timer

Modul 3

Katolsk kristendom og andre kristne trosretninger

2

ca. 45

ca.20 timer

Modul 4

Islam – med fokus på islam i Danmark

2

ca. 40

ca.30 timer

Modul 5

Fundamentalisme i kristendom eller i islam

2

ca. 45

ca.30 timer

Modul 6

Hovedværkslæsning – knyttet til indholdet i modul 5

2

ca. 30

ca.15 timer

Modul 7

Tibetansk buddhisme

2

ca. 40

ca. 30 timer

Modul 8

Projektopgave inden for et af emnerne i de foregående moduler

1

-

ca. 20 timer