Religion C

Religion C

Faget religion beskæftiger sig især med verdensreligioner, hvoraf kristendom og islam er obligatoriske emner. Men også ikke-religiøse (sekulære) tilværelsestolkninger inddrages.

Faget er ikke knyttet til nogen speciel religion eller trosretning, men tilstræber - på et religionsvidenskabeligt grundlag - at behandle religion og religiøse fænomener ud fra en åben og neutral synsvinkel.

Formålet med faget er at formidle en viden om religioner og religiøse fænomener med hovedvægt på nutiden; desuden at give indsigt i og forståelse for religioners betydning for det enkelte menneske, for grupper og for samfundet.

Moduloversigten nedenfor giver et overordnet indtryk af det faglige indhold i forløbet.

Sideantallet er anslået og refererer udelukkende til fremstillingsstof, dvs. lærebogsstof. Hertil kommer altså et antal kildetekster og evt. supplerende tekstmateriale og vejledende kommentarer.

Modulernes rækkefølge kan variere i det konkrete forløb, fx således at islam er modul 2 og kristendom er modul 3 og 4.

Moduloversigt

 

Indhold

Antal opgaver

Læsestof
sider

Samlet
tidsforbrug

Modul 1

Religionsfænomenologi - religionsfaglige grundbegreber

1 el. 2

10

ca.15 timer

Modul 2

Kristendom - del 1

2

20

ca.15 timer

Modul 3

Kristendom - del 2

2

20

ca.15 timer

Modul 4

Islam

2

20

ca.15 timer

Modul 5

Buddhisme

2

15

ca.15 timer

Modul 6

Etik

1 el.2

10

ca.15 timer