Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler

Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Storstrøm tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive.

 

En af de virksomheder der har italesat ordblindhed, og fået styrket deres medarbejders kompetencer inden for digitalisering og brugen af dansk, er Park og Vej i Nakskov.

 

Bernt Dickow er ansat hos Park og Vej. Han har deltaget i ordblindeundervisning gennem de sidste tre år på VUC Storstrøm. Han har derudover haft FVUmatematik og grundlæggende IT sammen med flere af hans kolleger.


Flere medarbejdere fra virksomheden er startet på ordblindeundervisning gennem de sidste tre år. Det skyldes blandt andet, at tabuet omkring ordblindhed er blevet brudt, og derfor har flere ønsket at deltage.


Trygt at tage kursus med kolleger
For både Bernt og hans tillidsrepræsentant Flemming Højberg har ordblindeundervisning været et brugbart kursus, hvor de har fået gode redskaber, som de kan bruge i deres hverdag.


”Man får nogle teknikker og værktøjer til at blive bedre. Du skaber ud fra undervisningen dine egne huskeregler”, forklarer Bernt. Han påpeger, at man tidligere bare har holdt mund, når snakken for eksempel
gik på, hvordan et ord skulle staves.


Det giver et godt sammenhold, når man er afsted med ligestillede kolleger. Begge deltagere mener, at det sociale element betyder meget i forhold til at deltage i ordblindeundervisning: ”Det at man kender hinanden
som kolleger gør, at man kan sidde og grine sammen. Det skaber tryghed”, fortæller Bernt.


Digitalisering i vores arbejde
Hverdagen i mange virksomheder bliver mere og mere digitaliseret, og hos Park og Vej gælder det, at medarbejderne i højere grad får deres opgaver på iPads.


Flertallet af medarbejdere er plus 50, og det har været en udfordring at få alle til at bruge iPad’en som et arbejdsredskab. Flemming forklarer, at de i dag bruger iPad’en til at registrere arbejdstimer, svare på mails og lave kortere skriv til forskellige formål. Det har derfor været ideelt for dem, at få undervisning i ordblindhed og grundlæggende IT samtidigt, da øget færdigheder inden for disse områder tilsammen har styrket den enkeltes kompetencer i forhold til opgaveløsning.