Direktionskonsulent - genopslag

Formår du at skabe resultater gennem mennesker i en rolle med stor kompleksitet? Og har du blik for strategiske opgaver og kan gå i detaljen? Så er du måske vores nye direktionskonsulent.


VUC Storstrøm er i en rivende udvikling og søger derfor en engageret direktionskonsulent, der skal være med til at sikre tværfaglig opgaveløsning, der understøtter direktionens og sekretariatets arbejde.

Om stillingen
VUC Storstrøm ønsker fortsat at være blandt de førende uddannelsesinstitutioner inden for pædagogisk udvikling, og vi har derfor behov for en direktionskonsulent, der kan understøtte denne opgave i et samarbejde med ledelsen.
 

Du får en central placering i organisationen og et selvstændigt job med stor variation i opgaverne. Derudover vil du få en bred faglig kontaktflade internt i organisationen.
 

Stillingen er placeret i VUC Storstrøms sekretariat, Bispegade 1 i Nykøbing F, hvor du bliver en del af en god arbejdsplads med godt 20 kolleger i huset. Vi arbejder blandt andet målrettet med medarbejdertrivsel, da vi ser dette som et vigtigt fundament.
 

Vi søger en kollega, der synes, det er spændende at arbejde med opgaver som:

 • Direktionsbetjening, herunder juridisk understøttelse af direktionen
 • Udvikling og systematisering af kvalitetssikring og indsatser ift. kvalitetsarbejdet
 • GDPR-lovgivning og GDPR-relaterede opgaver
 • Personale – og ansættelsesjura
 • Håndtering og systematisering af overblik over kompetencer og kompetenceudvikling i organisationen – i tæt relation til organisationens strategiske retning samt opfølgning derpå.

Der er tale om en nyoprettet stilling, og der vil derfor være mulighed for selv at præge udviklingen i opgaverne.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en baggrund som cand.jur., cand.merc.(jur.)., cand.scient.pol. eller har anden relevant samfundsvidenskabelig uddannelse. Vi ser gerne, at du har relevant erhvervserfaring.

VUC Storstrøm arbejder ud fra en voksenpædagogisk- og didaktisk tilgang, og du må derfor gerne have pædagogisk flair og interesse for pædagogik.

Du har en analytisk tilgang og er i stand til at formidle kompliceret lovgivning på en letforståelig måde både i skrift og tale. 

Du har gennemslagskraft og arbejder selvstændigt, men er lige så god til faglig sparring, videndeling og tværgående samarbejde. 

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra uddannelsesområdet, men det er ikke et krav. Måske har du erfaring fra en offentlig forvaltning eller en politisk styret organisation.
 

Vi søger en kollega, der:

 • Sætter sin faglige viden om mennesker i spil og bygger bro mellem kerneopgaverne, performance og arbejdsglæde
 • Har stærke evner til at skabe samarbejdsrelationer
 • Hurtigt kan opnå god forståelse for organisationen og de interne beslutningsprocesser – med henblik på at spotte sammenhænge og udfordringer på tværs af fagområder
 • Har en analytisk tilgang til arbejdsopgaverne
 • Er resultat – og helhedsorienteret og løser opgaverne med høj kvalitet
 • Er initiativrig og løsningsorienteret
 • Hurtigt kan sætte sig ind i nyt fagområde og nye problemfelter
 • Er god til at samarbejde og arbejde selvstændigt
 • Er imødekommende og kan bevare overblikket, når der er travlt
 • Er kommunikativ skarp i skrift og tale.

Reference
Du vil referere til den administrerende direktør. 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Martin Lasse Sieben på msi@vucstor.dk eller på telefon 2910 1473. 

Ansættelse
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med mulighed for individuel lønforhandling under hensyntagen til erfaring og kvalifikationer.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 30. september 2019 kl. 12.00. 

Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 41.  

Vi glæder os til at byde dig velkommen den 1. december 2019 – eller gerne før. 

Om os

VUC Storstrøm har cirka 200 medarbejdere fordelt på seks lokationer; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.