Forpagter af Café


VUC Storstrøm, Afdeling Næstved søger forpagter til ny café i centrum af Næstved


I stueetagen er der indrettet et dejligt caféområde, som vi ønsker drevet af en ekstern forpagter, der har lyst til at samarbejde om at skabe en attraktiv café for kursister såvel som ansatte på VUC Storstrøm.

VUC Storstrøm inviterer nu interesserede forpagtere til at komme med deres bud på, hvordan de kan drive den nye café fra august 2018 og fremover.

I nedenstående findes baggrundsmateriale og obligatorisk formular for afgivelse af tilbud.

Frist for indsendelse af tilbud er torsdag den 5. juli 2018.

I forlængelse af tilbudsfristens udløb vil et antal tilbudsgivere blive bedt om at deltage i separate drøftelser om forpagtning af caféen med henblik på VUC Storstrøms endelige valg af fremtidig forpagter. VUC Storstrøm forventer at træffe en sådan beslutning i primo juli måned 2018.


Eventuelle spørgsmål i tilknytning til dette og øvrige materialer knyttet til afgivelse af tilbud kan rettes til undertegnede på mail: ivp@vucstor.dk eller på telefon 30359492.

Ib V. Pedersen
Ressourcedirektør

 

Fakta:

I 2017 var der ca. 550 studerende og 75 ansatte på VUC Storstrøm i Næstved.
VUC Storstrøm ligger 200 meter fra Næstved station.