Hf-underviser i ­dansk og ­samfundsfag

Til afdelingen i Nakskov

Til afdelingen i Nakskov søger vi en hf-underviser til samfundsfag og dansk.

Der er tale om en fuldtidsstilling med primær ansættelse i Nakskov, men med flere undervisningsdage på vores afdeling i Maribo og evt. Nykøbing F.

Vi tilbyder

Vores kursister spænder bredt i alder og baggrund, hvilket giver et mangfoldigt og alsidigt studiemiljø, hvor du er med til at gøre en forskel for en masse unge og voksne mennesker, der er motiverede for at lære.

Du vil møde engagerede lærere som sammen med uddannelseschefen og øvrige medarbejdere, vil tage godt imod dig. 

Du vil blive mødt af et godt arbejdsmiljø og indgå i et mindre hf-lærerteam, hvor der på afdelingen samarbejdes i teams omkring planlægning, tilrettelæggelse af tværfaglig undervisning og videndeling.

Forventninger

Du har en kandidatgrad i samfundsfag med dansk som sidefag og har lyst til at undervise i begge fag. Det vil være et plus, hvis du har undervisningserfaring.

Du skal kunne se dig selv i en udviklingsorienteret organisation, hvor tempoet er højt, og hvor der arbejdes med digitale læringsmidler. Samarbejde og kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter, foruden, at du skal brænde for dine fag og have lyst til at arbejde med voksenundervisning.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Uddannelseschef Carsten Sørensen for yderligere oplysninger på mobil 23 28 48 69 eller på mail cas@vucstor.dk.

Løn

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020. 

Ansøgningsfristen er den 21. november 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Om os

VUC Storstrøm har cirka 200 medarbejdere fordelt på seks afdelinger; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.