Hf underviser til billedkunst - vikariat

Vi søger
VUC Storstrøm søger en eller flere undervisere til billedkunst på hf (niveau C og B) til vores afdeling i Næstved og Faxe.

Der er tale om et vikariat på deltid/fuldtid, som løber til 31. december 2019 og med mulighed for forlængelse. 

Vi tilbyder
Vores kursister spænder bredt i alder og baggrund. Det giver et mangfoldigt og alsidigt studiemiljø, hvor du er med til at gøre en forskel for en masse unge og voksne mennesker, der skal bruge deres uddannelse til at komme videre.

Du møder engagerede lærere, som sammen med uddannelseschefen og øvrige medarbejdere, vil tage godt imod dig.

Forventninger
Vi forventer, at du er billedkunstlærer og har de relevante faglige kompetencer til at undervise i faget. Det er et krav, at du har en kandidatuddannelse og tilstrækkelig ECTS-point inden for faget kerneområder.

Du skal kunne se dig selv i en udviklingsorienteret organisation, hvor tempoet er højt, og hvor der arbejdes med digitale læringsmidler. Samarbejde og kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter, foruden, at du skal brænde for dit fag og have lyst til at arbejde med voksenundervisning. 

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte uddannelseschef Frederik Frederiksen på frf@vucstor.dk eller på telefon 21 55 25 35 for yderligere oplysninger. 

Løn
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende regler.  

Ansøgningsfrist
Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019 eller hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er fredag den 27. september 2019.

Der vil være løbende samtaler og ansættelse vil ske hurtigst muligt. 

Om os

VUC Storstrøm har godt 200 medarbejdere ansat fordelt på seks lokationer; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.