Hf-underviser til design C

Vi søger

VUC Storstrøm søger en underviser til design C til vores afdeling i Nykøbing F.

Der er tale om en tidsbegrænset stilling (35%), som løber fra 1. august 2020 til 15. januar 2021.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et mindre, lokalt læringsmiljø med professionelle læringsfællesskaber.

Vores kursister spænder bredt i alder og baggrund. Det giver et mangfoldigt og alsidigt studiemiljø, hvor du er med til at gøre en forskel for en masse unge og voksne mennesker, der skal bruge deres uddannelse til at komme videre.

Du møder engagerede lærere, som sammen med uddannelseschefen og øvrige medarbejdere, vil tage godt imod dig. Din dagligdag er præget af et tæt samarbejde med dine lærerkollegaer og vejledere.

Forventninger

Du skal kunne se dig selv i en udviklingsorienteret organisation, hvor tempoet er højt, og hvor der arbejdes med digitale læringsplatforme.

Det er et krav, at du har en kandidatuddannelse og tilstrækkelig ECTS-point inden for fagets kerneområder. Derudover må du gerne have undervisningserfaring. Du brænder for dit fag, og har lyst til at arbejde med voksenundervisning.

Samarbejde og kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter. Vi lægger vi vægt på, at du er samarbejdsorienteret. Du skal evne at arbejde selvstændigt.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte uddannelseschef Sara Katrine Langerup på mail: sal@vucstor.dk eller på tlf. 23 83 00 36 for yderligere oplysninger.

Løn

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende regler.  

Ansøgningsfrist

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020.

Ansøgningsfristen er torsdag den 4. juni 2020.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 25.

Om os

VUC Storstrøm har i alt cirka 200 medarbejdere fordelt på seks lokationer; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.