Pædagogisk udvikling

Skoleprojekt - professionelle relationer


VUC Storstrøm har i 2016 og 2017 iværksat et omfattende skoleprojekt, der vil komme til at sætte spor i hele organisationen og ikke mindst i vores klasserum.

Med udgangspunkt i et ministerielt udviklingsforsøg omkring klasserumsledelse og læringsfællesskaber, har VUC Storstrøm valgt at tage hul på et gennemgribende skoleprojekt omkring professionelle relationer.

Det ministerielle udviklingsforsøg – klasseledelse og læringsfællesskaber
I 2016-2017 deltager VUC Storstrøm i et ministerielt udviklingsforsøg om Klasseledelse og Læringsfællesskaber. Konkret deltager vi med to hf2-klasser i Næstved. Læs evt. mere om udviklingsforsøget her.

Udgangspunktet
Det kan være vanskeligt at etablere en professionel relation og det kan udfordre lærerne. Kursisterne kan ligeledes have det svært både i forhold til lærerne, men også deres kommunikation indbyrdes udfordres dagligt, og den bliver til tider alt for personligt og giver anledning til konflikter. Vi manglede et fagsprog, for at kunne arbejde professionelt med relationsdannelse på alle niveauer.

Vi bruger AVU-faget Samarbejde og Kommunikation som metode til at arbejde med fælles forståelse og et fælles sprog for at opnå relationskompetencer, der kan være med til at opbygge et trygt klasserum, med en god tone, inklusion og få konflikter. Kursisterne inddrages, så de oplever undervisningen som motiverende samt fællesskabet som en drivkraft i læringen.

Skoleprojektet for VUC Storstrøm - indsatsen
Det ministerielle udviklingsforsøg udbredes nu til hele organisationen, dvs. at alle VUC Storstrøms undervisere får et kursus i metoden bag Samarbejde og Kommunikation af en ekspert. Efterfølgende får de studerende fuldstændig samme kursus som underviserne - med deltagelse af holdets lærere.

Skoleprojektet giver såvel lærere som studerende et kommunikations- og relationsværktøj - altså en metode og dermed et fagsprog, de kan arbejde ud fra for at arbejde med den professionelle relation. Metoden/det fælles fagsprog tager ligesom i udviklingsforsøget sit afsæt i AVU-faget Samarbejde og Kommunikation.

Implementering og forankring af professionelle relationer
Skoleprojektet implementeres udover de intensive lærerkurser med uddannelse af fyrtårne. 4 lærere pr. afdeling får et intensivt 3-dages kursus og fungerer herefter som fyrtårne, så der hele tiden bliver fulgt op på at arbejde med den professionelle relation på fremtidige hold samt i organisationen. Nye lærere introduceres til professionelle relationer via teamene.

Ved at gøre kurset til en fast del af introduktionen til VUC Storstrøm for alle fremtidige hold (engelskhold på hf og danskhold på AVU), når vi ud til en meget stor det af vores studerende.