Timerester på VUC Storstrøm i Næstved

Kan du professionelt skabe læringsmiljøer, hvor læring, relationer og kompetencer går hånd i hånd? Og brænder du for at arbejde med kompetenceudvikling på voksenområdet? Så kan det være dig, der skal indgå i vores team af dygtige undervisere.

Pr. 15. august - eller snarest muligt derefter - søger VUC Storstrøms afdeling i Næstved undervisere til følgende hold:

  • Dansk som andetsprog på C-niveau
  • Engelsk Basis med 6 ugentlige lektioner på AVU
  • Dansk ED med 11 ugentlige lektioner på AVU

I din ansøgning bedes du angive, hvilke hold du ønsker at undervise på. Ansættelsesperioden løber frem til 31. december 2020, eventuelt med mulighed for forlængelse.

Vi tilbyder

Vores kursister spænder bredt i alder og baggrund, hvilket giver et mangfoldigt og alsidigt studiemiljø, hvor du er med til at gøre en forskel for en masse unge og voksne mennesker, der er motiverede for at lære.

Du vil møde engagerede lærere, som sammen med uddannelseschefen og øvrige medarbejdere vil tage godt imod dig. 

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor du vil indgå i et mindre lærerteam, der videndeler og samarbejder omkring tværfaglig planlægning og tilrettelæggelse af undervisning.

Forventninger

Du er uddannet cand.mag. til undervisning i dansk som andetsprog på C-niveau, og du skal være uddannet folkeskolelærer til varetagelse af Engelsk Basis og Dansk ED. Det vil være et plus, hvis du har undervisningserfaring.

Du skal kunne se dig selv i en udviklingsorienteret organisation, hvor tempoet er højt, og hvor der arbejdes med digitale læringsmidler. Gode kommunikations- og samarbejdsevner er kompetencer vi vægter højt. Derudover at du brænder for dine fag og har lyst til at arbejde med voksenundervisning.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte uddannelseschef Frederik Frederiksen for yderligere oplysninger på mobil: 21 55 25 35 eller på mail: frf@vucstor.dk.

Løn

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er d. 15. august 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende fra den 6. august 2020 med henblik på ansættelse hurtigst muligt.

Om os

VUC Storstrøm har cirka 200 medarbejdere fordelt på seks afdelinger; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

 

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.