Uddannelses- og udviklingsdirektør

Kan du tage ansvar for, at organisationen bindes sammen fra direktionens strategi til fagligheden ude i det enkelte klasselokale?

 

Kan du, med sans for både udvikling og detaljerne i den konkrete drift sikre, at idé bliver til handling? I så fald er du måske den kommende uddannelses- og udviklingsdirektør på VUC Storstrøm.

 

VUC Storstrøm har tradition for at skabe gode resultater. Skolen søger nu en uddannelses- og udviklingsdirektør til at fortsætte denne udvikling og sikre, at skolen fortsat markerer sig som en attraktiv del af undervisningsmarkedet, så der fortsat tiltrækkes og fastholdes elever såvel som kvalificerede lærere.

VUC Storstrøm er som voksenuddannelsescenter en selvejende statslig institution og dækker Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe kommune. VUC Storstrøm overgik fra amtslig institution til selvejende institution pr. 1. januar 2007 som led i kommunalreformen.

VUC Storstrøm tilbyder unge og voksne almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste til højeste gymnasiale niveau. Undervisningen har til formål at forbedre kursisternes almene kundskaber og færdigheder med henblik på:

 

 • at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund,
 • at forstå og påvirke egen livssituation,
 • at give forudsætninger for videregående uddannelse,
 • at matche kravene på arbejdsmarkedet.

 

Skolens hovedkontor er beliggende i Nykøbing Falster, og skolen har herudover afdelinger i Faxe, Næstved, Vordingborg, Nakskov samt et undervisningssted i Maribo. VUC Storstrøm beskæftiger 200 medarbejdere og har ca. 3.800 kursister (ca. 1240 årselever i 2020). 

Uddannelses- og udviklingsdirektøren refererer til den adm. direktør og indgår i VUC Storstrøms direktion. Du får det overordnede ansvar for den daglige undervisningsmæssige drift, herunder for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på VUC Storstrøm. Dermed har du også ansvar for at sikre, at undervisningen lever op til de til enhver tid fastsatte regler, rammer og kvalitetskrav, og at der løbende sker den nødvendige kompetenceudvikling af lærere og vejledere. 

VUC Storstrøms uddannelsesaktiviteter er organiserede i fire områder, der hver har en uddannelseschef som ansvarlig. Hver uddannelseschef har ansvar for 1 eller 2 af skolens geografiske placeringer. De fire uddannelseschefer refererer til den kommende uddannelses- og udviklingsdirektør, hvorunder også skolens videre- og efteruddannelse, Pædagogisk Udvikling samt Planlægningsenheden er organiserede.

Uddannelses- og udviklingsdirektøren har dermed syv chefer i direkte reference. En del af medarbejderne i området har arbejdssted på skolens uddannelsessteder, og direktøren skal derfor sikre ledelse på tværs af lokationer samt ledelse af ledere.

Vi leder først og fremmest efter en samarbejdsorienteret brobygger med en naturlig interesse for og evne til at sætte sig nøje og konkret ind i driften. Den kommende direktør skal evne at sætte sig ind i og forstå uddannelsesområdet og den pædagogisk/didaktiske faglighed og skal være en rollemodel for samarbejde på tværs af organisationen. 

Faglige kvalifikationer 


Det er væsentligt, at du som kommende uddannelses- og udviklingsdirektør besidder følgende erfaringer og kompetencer:

 

 • Dokumenteret erfaring med ledelse af ledere samt driftsledelse fra en offentlig kontekst
 • Kendskab til og indsigt i uddannelsessektoren samt evne til og interesse for at sætte sig helt konkret ind i den pædagogisk/didaktiske faglighed
 • Dokumenterede gode resultater inden for forandringsledelse, herunder implementering i den konkrete drift
 • Erfaring med økonomistyring og compliance 
 • Stærke skriftlige kompetencer og vant til at være i produktionsrummet
 • Relevant videregående uddannelse er et krav, og lederuddannelse vil være en fordel

 

Personlige kompetencer og egenskaber:

 

 • Udviklingsorienteret og byder selvstændigt ind med fremadrettede løsninger 
 • En realistisk planlægger, der driver opgaverne hele vejen i mål med forståelse for driften, fokus på detaljer og tæt opfølgning
 • Sikrer sig en god forståelse for kerneopgaven, og sikrer udvikling under inddragelse og hensyn til den pædagogiske praksis
 • Tænker pr. automatik på tværs og i sammenhængen for hele skolen
 • Sætter sig ind i og sikrer detaljerne
 • Synlig og nærværende ledelsesstil 
 • Delegerende inden for tydelige rammer og mandat
 • Erfaren leder, der tager ledelsesrummet fra dag ét
 • Rummelig og dialogorienteret 

 

Læs mere om VUC Storstrøm på www.vucstor.dk og mere om stillingen i den uddybende job- og kravprofil her.

 

Alle med interesse for stillingen er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulent Joy Torpdahl på telefon 5044 1646.

Ansøgning og CV uploades på Mercuri Urvals hjemmeside på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-08450) senest den 9. august 2021 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat snarest eller senest pr. 1. oktober 2021.

Der afholdes indledende samtaler den 12. august 2021 og 2. samtaler den 25. august 2021. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval. 

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job- og kravprofilen.