Uddannelseschef i Næstved

VUC Storstrøm søger ny uddannelseschef til afdelingen i Næstved.

Vil du være en del af VUC Storstrøms ledelse?

VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter, der dækker kommunerne Guldborgsund, Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns. Vi har ca. 1750 årskursister fordelt på OBU, FVU, AVU og hf. Vi har 230 kompetente og motiverede medarbejdere samt en attraktiv arbejdsplads. I Næstved er byggeriet af vores nye skole i fuld gang for at stå klar til august 2018

VUC Storstrøms uddannelseschef i Næstved har valgt at gå på pension, så derfor søger vi ny uddannelseschef pr. 1. januar 2018.

VUC Storstrøm er en involverende og helhedsorienteret voksenuddannelsesinstitution med en rummelig medarbejderkultur præget af tillid og uddelegering af ansvar. VUC Storstrøm ønsker en uddannelseschef, der vægter samspillet mellem lærere, ledere, øvrige medarbejdere og studerende højt.

Vi udfordrer vanetænkning og har en høj professionel kapital med veluddannede og engagerede medarbejdere i alle funktioner, der involverer sig i det faglige og kompetenceudviklende arbejde med vore studerende. Vi ønsker en uddannelseschef, der er med til at sikre, at både medarbejdere og studerende har de bedste betingelser for samarbejde, læring og udvikling.

Din hovedopgave som uddannelseschef er at varetage det lokale ledelsesansvar for drift og udvikling af den pædagogiske opgaveløsning. Du har ansvaret for tilrettelæggelse og kvalitetssikring af udbuddet af vore uddannelser i Næstved.

Du er sammen med de øvrige ledere VUC Storstrøms ansigt udadtil, og medvirker til at videreudvikle skolens gode samarbejdsrelationer med øvrige uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kommuner og andre offentlige instanser.

Du refererer til VUC Storstrøms vicedirektør, og er en del af VUC Storstrøms ledergruppe, der består af administrativ direktør, vicedirektør, ressourcedirektør, fire uddannelseschefer og projektchef. Til ledelsen er knyttet en HR-chefkonsulent samt en konsulent i ledelsessekretariatet. Disse samarbejder ud fra skolens overordnede mål og strategier om at sikre den fortsatte faglige og pædagogiske udvikling med de studerende i centrum.

Vi tilbyder

 • et attraktivt job med mange spændende udfordringer i et udviklingsorienteret miljø
 • en organisation med en flad struktur og korte kommandoveje
 • et dynamisk og kompetent fagligt miljø på tværs af mange fagområder
 • ledelsesmæssig kompetenceudvikling
 • afdelingerne i Næstved har ca 500 kursistsårsværk og 55 medarbejdere fordelt på det almene voksenuddannelsesområde, den studieforberedende enkeltfagsundervisning samt 2-årig hf
 • et tæt samarbejde med afdelingens undervisere, administrative - og tekniske personale.

 Vi forventer, at du

 • har en akademisk baggrund
 • har ledelseserfaring og kendskab til undervisningssektoren
 • er optaget af at løfte i flok sammen med medarbejdere i afdelingen
 • er engageret og nysgerrig på udfordringer
 • er handlekraftig og vil tage lederrollen på dig
 • kan skabe struktur og overblik
 • evner at arbejde med udviklingen af afdelingernes uddannelsestilbud
 • vil omsætte VUC Storstrøms uddannelsespolitikker og strategier til konkret handling
 • har strategisk sans og evne til at prioritere
 • udviser loyalitet overfor tværgående ledelsesbeslutninger i VUC Storstrøm
 • har lyst til at skabe netværk på området og brande VUC Storstrøm.

 Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til vicedirektør Laila Emiliussen, tlf. 21 58 86 89, lae@vucstor.dk.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Staten og DJØF. Grundlønnen udgør jf. statens basisløntrin 2 årligt kr. 448.691,00. Der forhandles funktions- og kvalifikationsløntillæg.

Du skal være indstillet på, at der i udvælgelsesprocessen indgår en personlighedstest.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 2. oktober 2017

Ansættelsessamtaler afvikles d. 10. oktober 2017.

Stillingen er ledig til besættelse med virkning fra d. 1. januar 2018.