Underviser til dansk som andetsprog

VUC Storstrøm i Faxe

VUC Storstrøm søger en underviser til Dansk som andetsprog (DSA), der har erfaring med undervisning inden for området og gerne i kombination med andre undervisningsfag.  

Der er tale om en fuldtidsstilling med hovedansættelse på VUC Storstrøm i Faxe, men med mulige undervisningsdage på andre af VUC Storstrøms afdelinger.

Vi tilbyder

Vores kursister spænder bredt i alder og baggrund. Det giver et mangfoldigt og alsidigt studiemiljø, hvor du er med til at gøre en forskel for en masse unge og voksne mennesker, der skal bruge deres uddannelse til at komme videre.

Du bliver en del af VUC Åben, som løfter voksenundervisning og lærersamarbejdet til nye højder. Et læringskoncept der skaber rammen for et trygt, nært og rummeligt læringsmiljø.

Du bliver mødt af engagerede lærere, som sammen med øvrige medarbejdere og uddannelseschefen, vil tage godt imod dig. I samarbejder i mindre teams om planlægning, tilrettelæggelse af tværfaglig undervisning og videndeling. Det gør vi for at skabe den bedst mulige undervisning for kursisterne i et godt socialt og fagligt miljø, hvor hf-lærere og AVU-lærere gensidigt udvikling hinanden. Derudover vil du blive en del af det faglige DSA-netværk, som består af alle DSA-lærere på VUC Storstrøm.

Forventninger

Vi forventer, at du har gennemført uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne eller har tilsvarende kvalifikationer. Du har erfaring med undervisning i dansk, gerne i kombination med andre relevante undervisningsfag, FVU-læsning og ordblindeundervisning. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at undervise unge og voksne over 25 år, men ikke et krav.

Du skal kunne se dig selv i en udviklingsorienteret organisation, hvor tempoet er højt, og hvor der arbejdes med digitale læringsmidler. Samarbejde og kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter, foruden, at du skal brænde for dit fag og have lyst til at arbejde med voksenundervisning.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte uddannelseschef René Bugge Bertramsen på rbb@vucstor.dk eller på telefon 23 84 85 74 for yderligere oplysninger.

Løn

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende regler.

Stillingen ønskes besat pr. 1 januar 2020.

Ansøgningsfristen er den 21. november 2019.

Der afholdes samtaler i uge 48.

Om os

VUC Storstrøm har i alt cirka 200 medarbejdere fordelt på seks afdelinger; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.