VUC Storstrøm i Næstved har regionens højeste gymnasiale karaktergennemsnit

Hf-studenter fra VUC Storstrøm i Næstved har i gennemsnit et karaktergennemsnit på 7,4. Det er det højeste i Region Sjælland på det gymnasiale område.

 

Tallet stammer fra sidste år, hvor det totale eksamensgennemsnit for offentlige gymnasiale uddannelsestilbud i Region Sjælland lå på 6,3. Uddannelseschef Frederik Frederiksen tror på, at VUC Storstrøms Næstvedafdeling også i år vil kunne fremvise flotte tal.

 

”De gode resultater skyldes først og fremmest, at vi har kursister, der er motiverede og engagerede i deres uddannelse. Omtrent 57 procent af vores kursister er videre i anden uddannelse to år efter eksamen, også her ligger vi over det regionale gennemsnit,” siger han.

 

Udgangspunkt i den enkelte
VUC Storstrøm tilbyder grundlæggende voksenuddannelse til den brede befolkning. Men når undervisningstilbuddene tilrettelægges, males der ikke med den brede pensel. Tværtimod.

”Fra undervisningsstedets side har vi et stort fokus på at skabe rammer, der kan optimere den enkeltes læring. Vi hjælper med at sammenstykke individuelle forløb, og vi har et hold fagligt kompetente undervisere, der møder den enkelte der, hvor den enkelte er. Derudover har vi en god vejledningskapacitet med studievejledere, der er ude blandt kursisterne. Hvis der er kursister, der har brug for særlig pædagogisk støtte i forhold til ordblindhed eller andre udfordringer, så sørger vi for, at det bliver tilbudt,” siger Frederik Frederiksen.

 

Fleksibilitet er en mærkesag
På et VUC kan kursisterne opnå drømmen om huen ad to veje: Enten kan de vælge et tilrettelagt forløb på to år, hvor de følger en klasse eller også kan de tage hf-fag enkeltvis og selv bestemme tempoet. Disse valg har de også på VUC Storstrøm. Men her er mulighederne yderligere udvidet. De fleksible rammer for læring er blevet en mærkesag, og skolen er optaget af at designe læringsrum, der gør det muligt for så mange som muligt at opfylde drømmen om en studentereksamen. Her er teknologien en vigtig brik.

 

”Vi har et hus, der i høj grad understøtter moderne læringsteknologi. Det gør, at vi kan levere undervisning, der følger med tiden og at vi kan matche de individuelle behov. Kursisternes udgangspunkt er jo ikke ens. Nogle har små børn eller job ved siden af, og skal have hverdagen til at hænge sammen. Nogle har en psykisk sårbarhed, der kan gøre det svært at komme ud ad døren nogle gange. Hvis man har en ”off”-dag, giver vi mulighed for at kunne følge med i undervisningen virtuelt hjemmefra og lære der, hvor man er,” siger han.

 

Læringsteknologi booster læring
”Læringsteknologien gør det muligt at mikse forskellige undervisningsformer, hvor det både handler om at være og lære sammen og hver for sig. Og hvis man fortrækker at tage sin hf-uddannelse som 100 procent fjernundervisning, kan vi også tilbyde det. For en moderne undervisningsinstitution giver det derfor bedre mening at tale om ”tiltideværelse” fremfor tilstedeværelse, hvor alle skal være sammen på samme tid og sted. Da teknologien kan støtte op om kontinuiteten i læringen, er den også med til at give kursisterne et fagligt løft,” afslutter Frederik Frederiksen