Besøg af Jacob Mark

04.06.2019
Afdelingen i Næstved

Jacob Mark fra SF blev tirsdag den 4. juni 2019 budt velkommen på VUC Storstrøm i Næstved af Danske HF & VUC og VUC Storstrøms uddannelseschef, Frederik Frederiksen.

Formålet med besøget var at ”klæde Jacob Mark på” og give ham indsigt i de udfordringer VUC Storstrøm som uddannelsesinstitution står over for, og hvordan der kan arbejdes for at opretholde kompetencegivende uddannelser – også i de mindre byer.