Bestyrelsens strategiseminar 2017

11.09.2017

VUC Storstrøms bestyrelse og ledelse har  den 6. – 8. september 2017 afviklet strategiseminar i Wien.

Seminaret skal bidrage til at kvalificere bestyrelsens overlevering af bestyrelsesarbejdet til den kommende ny bestyrelse, der tiltræder sine opgaver den 1. maj 2018.

Den kommende bestyrelse vurderes at få betydeligt anderledes arbejdsvilkår, end den nuværende bestyrelse har haft. Derfor er det af stor betydning, at der allerede nu arbejdes med at udvikle VUC Storstrøm indenfor en række centrale emner, såsom;
•Kvalitet
•Uddannelsesudbud
•Effektiviseringspres
•Strategiske samarbejder

På seminaret arbejdes også med bestyrelsesevaluering, set i det forandringens lys, som kommende uddannelsesreformer stiller VUC Storstrøm i. Hvilke kompetencer vurderes det, at der er behov for i bestyrelseslokalet for at VUC Storstrøm er så godt rustet som muligt til at imødekomme fremtidens krav til opgaveløsningen?

Der vil på seminaret blive foretaget en første status på arbejdet med at effektuere bestyrelsens strategi for VUC Storstrøm for perioden 2015 – 2018.

Studiedelen af turen henvender sig til VUC Storstrøms samarbejdspartner (BFI) i Wien, som turens deltagere aflægger et besøg. Besøget skal bidrage til at inspirere til VUC Storstrøms fremtidige VEU-indsats.

Berufsförderungsinstitut (BFI) blev grundlagt i 1959 som et institut for erhvervsrettet voksenuddannelse i Østrig. De to organisationer bag BFI er Arbeiterkammer (interesseorganisation for arbejdere) og Österreichische Gewerkschaftsbund (svarer nogenlunde til LO). Siden 1990 er BFI i Wien en selvejende nonprofit organisation. Forkortelse BFI benyttes til daglig også for Bildung, Freude Inklusive.

BFI har omkring 650 faste medarbejdere og mere end 600 freelance medarbejdere.

Ud over hovedkvarteret på Alfred-Dallinger-Platz er der omkring 15 afdelinger spredt over hele Wien. BFI aktiviteter omfatter årligt mere end 4.000 kurser og seminarer. Deltagerne er medarbejdere fra alle niveauer i virksomheder, lærlinge under uddannelse og ledige. BFI har mere end 45.000 kursister årligt.

BFI vil være en stærk og innovativ partner, som åbner vejen til træning og uddannelse for medarbejdere og virksomheder. Som en af Østrigs største uddannelsesinstitutioner, forsøger de hver dag at give et væsentligt bidrag til at øge livskvalitet og karrieremuligheder for arbejdstagere og jobsøgende ved at give dem glæde og lyst til at lære, samt viden og praktiske færdigheder.

BFI er opdelt i to hovedområder med hver sin forretningsfører. Det ene område består hovedsageligt af lærlingeuddannelser, som er duale, dvs. veksler mellem praktik og skoleforløb. Det er meget almindeligt, at lærlingeuddannelser gennemføres med en høj grad af skolepraktik, og BFI har specialiserede værksteder og kontormiljøer til en lang række uddannelser. Det andet område arbejder med efter- og videreuddannelse for arbejdstagere og opkvalificering af ledige.

Områderne er nogenlunde lige store. Endelig har BFI to datterselskaber, en Fachhochschule, som udbyder videregående efteruddannelse (bachelor, master og postgraduate) og Job-Transfer, som er for ledige med mere end et års ledighed.