Fra delvis digital til 100 % digital uddannelsesinstitution

19.03.2020


Fra delvis til 100% digital uddannelsesinstitution


På VUC Storstrøm bestræber vi os på, at den læring der finder sted, sker i et stærkt samspil med omverdenen. Helt konkret betyder det, at kompetencekravene til fremtidens medarbejder forpligter os som uddannelsesinstitution i måden, hvorpå vi arbejder med almene kompetencer. Vores kerneopgave handler derfor om meget mere end fag-fagligheden. Den handler også om dannelse af det hele menneske.


Det betyder, at VUC Storstrøm har fokus på design af læring (læringsdesign), som rummer såvel faglige, almene, personlige som sociale læringsaspekter. Uddannelsesinstitutionerne er foreløbig lukket frem til den 30. marts, hvilket betyder, at måden vi plejer at være sammen på kryds og tværs er sat på pause. Og det er på en meget alvorlig baggrund, som i den grad har lammet mange sektorer i Danmark.


Mange af vores medarbejdere og kursister har børn hjemme, samtidig med at de skal få undervisningen til at fungere fra hver sin ende af skærmen. Det stiller store krav til hver enkelt. Vi oplever lige nu, at alt det som vores lærere i samarbejde teamet omkring pædagogisk udvikling og kursisterne har arbejdet på gennem mange år, for alvor folder sig ud for øjnene af os.


I stort omfang leveres kerneydelsen virtuel, og der arbejdes med faglighed, didaktik og meget mere. Kursisterne tjekker ind hver morgen kl. 8.00 og følger deres skemaer. Der er oplæg fra lærerne – både direkte ved brug af Microsoft Teams og som videosekvenser. Der er lagt opgaver ud til kursisterne. Kursisterne arbejder i grupper på nettet og løser deres opgaver ved at dele dokumenter, samtidig med at lærerne giver dem feedback.


Terminsprøverne gennemføres også virtuelt og i næste uge skriver alle 2. års hf’erne SSO. Der gennemføres ordblindeundervisning, forberedende voksenuddannelse, almen voksenuddannelse og hf-uddannelse. Alt det er igangsat for at vores kursister når uddannelsesmålene – og forhåbentligt kan gå til eksamen, som de plejer i maj og juni måned.


Kommunikationen med vores omverden foregår både telefonisk og virtuelt. Vi har åben vejledning hver dag, hvor det er muligt få svar om SU, gennemførelse af uddannelse og meget mere. Vejledere og lærere tager hånd om bekymrede kursister. Der kommunikeres hele tiden mellem ca. 200 medarbejdere og 5000 kursister. Lærere kommunikerer, videndeler og hjælper hinanden – ligesom alle forsøger at holde fanen højt i en svær tid. Der arrangeres fælles morgensang for interesserede, for at skabe og bevare sammenhængskraft – hvilket også giver alle mulighed for at hilse på hinanden over skærmen.


Når det ikke kan være anderledes - vi jeg udtrykke min uforbeholdne glæde og stolthed over, at være en del af en organisation, hvor alle bidrager til at løse de nye udfordringer – hvor det faglige og sociale kit fungerer. Tak!
Som en medarbejder har udtrykt det – VUC Storstrøm Rocks 😊

Venlig hilsen
Laila Emiliussen-Hougaard
Vicedirektør

Bispegade 1
4800 Nykøbing F. M 21588689
LAE@vucstor.dk

Lokale uddannelsestilbud til alle