Samarbejde mellem ZBC og VUC Storstrøm skal hjælpe flere i uddannelse

10.10.2016

Samarbejde mellem ZBC og VUC Storstrøm skal hjælpe flere i uddannelse: VUC Storstrøm

Hævede niveauer og nye krav om karaktergennemsnit på erhvervsuddannelserne og EUX betyder, at mange uddannelsessøgende ofte skal tage ekstra fag på VUC for at leve op til de nye krav, hvis de f.eks. vil starte på uddannelse inden for kontor, handel eller detail. Det vil et nyt samarbejde mellem ZBC og VUC Storstrøm imidlertid lave om på. De to store uddannelsesinstitutioner i Næstved vil gøre vejen til uddannelse nemmere ved at placere undervisningen i udvalgte fag i erhvervsuddannelsesmiljøet på ZBC.

”Vi afvikler tre hf-fag på ZBC, for både at styrke kursisternes kontakt til ZBC, og fordi det giver gode muligheder for at tone de tre fag mere erhvervsrettet. Allerede mens kursisterne tager de opkvalificerende kurser, bliver de en del af studiemiljøet på den uddannelse, de ønsker at starte på”, udtaler vicedirektør Laila Emiliussen.

”Ved at samarbejde om de ekstra fag gør vi det nemmere for de uddannelsessøgende, som vil opleve en større sammenhæng mellem forberedelsesfasen og selve uddannelsen”, fremhæver Annette Farnov, kursuschef på ZBC.

Samarbejde styrker
Begge skoler er glade for samarbejdet, hvor lærerteamet arbejder tæt sammen om at få flere i uddannelse.

”Forløbet er spændende og intenst, og det stiller krav til den enkelte kursist om en høj involveringsgrad”, fortæller Laila Emiliussen og Annette Farnov.

Samarbejdet drejer sig om fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, som kan tages i en pakke med mulighed for SU eller enkeltvis. Forløbet strækker sig over 13 uger, og begyndte den 5. september. 16 elever er fuld gang, og forventningerne til næste optag er store. Nye hold starter den 30. januar og alle kan søge om optagelse.

Forløbet er etableret med baggrund i den nye erhvervsskolereform, hvor det kræver tre C-niveaufag for at blive optaget på kontoruddannelsen med specialer, f.eks. kontor med offentlig administration, administration, økonomi, lægesekretær m.m.  Kontoruddannelsen er nemlig en EUX- uddannelse og i den forbindelse er der mange unge og voksne både ledige og beskæftigede, der mangler disse kvalifikationer for at kunne blive optaget. Der kan også søge om optagelse på EUX inden for uddannelserne handel og detail.

Ansøgere kan henvende sig til VUC Storstrøm eller ZBC.