Velkommen til ny­ ressourcedirektør

07.06.2019

Carsten Kruse er pr. 1. juni 2019 ansat som ny ressourcedirektør i VUC Storstrøm.