Ofte stillede spørgsmål

AVU

 • Hvad koster det at gå på AVU?

  Priser avu pr. 1. august 2016

  Fag

  Pris*

  Pris for pensionister

  og efterlønsmodtagere

  Dansk

  120 kr.

  870 kr.

  Dansk som andetsprog

  120 kr.

  870 kr.

  Engelsk

  120 kr.

  870 kr.

  Matematik

  120 kr.

  870 kr.

  Fransk

  120 kr.

  870 kr.

  Historie

  120 kr.

  870 kr.

  Naturvidenskab

  120 kr.

  870 kr.

  Samfundsfag

  120 kr.

  870 kr.

  Tysk

  120 kr.

  870 kr.

  Tilbudsfag

     

  Billedkunst

  1230 kr.

  1980 kr.

  Formidling

  1230 kr.

  1980 kr.

  Grundlæggende IT

  1230 kr.

  1980 kr.

  Idræt

  1230 kr.

  1980 kr.

  Latin

  1230 kr.

  1980 kr.

  Livsanskuelse

  1230 kr.

  1980 kr.

  Mediefag

  1230 kr.

  1980 kr.

  Psykologi

  1230 kr.

  1980 kr.

  Pædagogik

  1230 kr.

  1980 kr.

  Religion

  1230 kr.

  1980 kr.

  Samarbejde & kommunikation

  1230 kr.

  1980 kr.

  Selvstudium

  Fagets pris

  pr. prøve

  Fagets pris

  pr. prøve

  * Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

  Læs den fulde bekendtgørelse her.

  Bemærk

  Pris for AVU-fag giver ret til at følge undervisningen på op til to sammenhængende niveauer i forlængelse af hinanden.

   

   

 • Hvilke fag er der på AVU?

  Fag på AVU

  Kernefag:

  • Dansk
  • Dansk som andet sprog
  • Matematik
  • Engelsk
  • Naturvidenskab
  • Samfundsfag
  • Historie
  • Tysk
  • Fransk

  Tilbudsfag:

  • Grundlæggende it
  • Psykologi
  • Billedkunst
  • Idræt
  • Livsanskuelse
  • Formidling
  • Samarbejde og kommunikation
  • Latin

  Du kan finde lærerplaner på de enkelte AVU-fag her.

  Alle fag udbydes IKKE på alle VUC Storstrøms afdelinger.
  Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysninger

  VUC Storstrøms samlede fagudbud af AVU-fag finder du på LUDUSWeb

  Niveauer

  Følgende niveauer findes på AVU:*

  Basis
  Grundlæggende begynderundervisning, der afsluttes med en faglig dokumentation.

  G-niveau
  Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. G-niveau svarer til 9. klasse og giver adgang til erhvervsuddannelser.

  F-niveau
  Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

  E-niveau
  Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

  D-niveau
  Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. D-niveau giver adgang til gymnasieuddannelser bagefter. D-niveau kan efterfølgende give adgang til bl.a. erhvervsskoleuddannelserne, hf og stx.

   

  *Alle 5 niveauer findes ikke på alle fag (jf AVU-bekendtgørelsen).

  Fagelementer

  Fagudbuddet kan omfatte elementer af fag fra fagrækken. Et fagelement skal udgøre en afgrænset enhed og kan udgøre indtil halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid.

  VUC Storstrøm skal for det enkelte fagelement udarbejde en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags mål. Kursisterne skal kende til indholdsbeskrivelsen.

   

  Introducerende undervisning

  VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver kursister et generelt blik ind i arbejdsmetoder inden for AVU samt en introduktion til et eller flere fag for derigennem at afdække kursisternes faglige forudsætninger og dermed skabe afklaring hos kursisterne om deres uddannelsesmuligheder.

   

  Supplerende undervisning

  Har du brug for ekstra hjælp?
  Supplerende differentieret undervisning

  Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU). SDU kan være en mulighed hvis du:

  • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
  • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
  • vil indhente stof som du er gået glip af

  SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

  Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU. Det er gratis at deltage i SDU

   

   

 • Hvad er en AF-eksamen?

  En AF-eksamen tager 1 år og består af en række obligatoriske fag der hver afsluttes med en eksamen:

  • Dansk eller Dansk som andetsprog - FED
  • Engelsk - FED
  • Matematik - FED
  • Naturfag G
  • Et af følgende fag på G- eller D-niveau; historie, samfundsfag, tysk eller fransk.

  Bemærk det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.

 • Hvad er VUC Next?

   

  VUC Storstrøm i Nykøbing og Næstved tilbyder et uddannelsesforløb,hvor der er mulighed for at afslutte et AVU-forløb, der bestået sikrer dig optagelse på den 2-årige hf og tekniske erhvervsuddannelser.

  Undervisningen bærer præg af det aktive/kreative element og du vil opleve, at vi arbejder med praktiske opgaver, det kunne f.eks. være matematik i sløjdlokalet, dansk i billedkunst eller samfundsfag i byrådssalen.

  Du vil være i en klasse med en fast struktur, hvor der er fokus på trivsel og socialt samvær og derudover er der tilknyttet en vejleder til forløbet, som hjælper dig løbende, hvis du har behov for det.

   

  Dette tilbydes ikke på alle afdelinger - Se uddannelsestilbud for VUC Storstrøm - klik her

 • Hvad er dansk som andetsprog?

  Faget Dansk som andetsprog (DSA) på AVU er målrettet tosprogede og er ligestillet med faget Dansk.

  Tosprogede, der har gennemført den grundlæggende danskuddannelse, kan have behov for at forbedre deres danskfaglige færdigheder inden videre uddannelse, efteruddannelse eller beskæftigelse.

  På AVU kan du deltage i dansk som andetsprog på niveauerne Basis, G, F, E, og D.

  Her arbejder vi med kommunikation, sprog og kultur.

  Faget afsluttes med prøve på niveau G og D, der har samme værdi som folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.

  Det er ikke alle niveauer som tilbydes på alle afdelinger. Se uddannelsestilbud for AVU eller kontakt en vejleder for yderligere information.

 • Kan jeg tilmelde mig (AVU), hvis jeg er under 18 år?

  Nej, ikke uden videre. Kun hvis din kommune vælger at betale det fulde beløb for undervisningen. Tal med din sagsbehandler.

 • Får jeg deltagergebyreret tilbage på avu-fag?

  Nej,  du får ikke deltagergebyret tilbage på AVU.

 • Hvad er Klar til erhvervsuddannelse?

  Klar til erhvervsuddannelse er for dig, som mangler karakterer 02 i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse.

  Se kursustilbud enten på siden for dit lokale VUC Storstrøm eller en samlet side under vejledning

   

  Kursustilbud over VUC Storstrøms kursustilbud - klik her

 • Hvad er klar til ungdomsuddannelse?

  Har du planer om at tage hf-fag eller en erhvervsuddannelse efter sommerferien?


  Så er denne pakke måske, lige det du har brug for her i foråret, så du kan blive godt rustet til det videre uddannelsesforløb.

   

  Se VUC Storstrøms kursustilbud - klik her

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) , hvis ikke du har en afsluttet gymnasial uddannelse i forvejen. For at modtage SU skal du min have 23 timer om ugen.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID

   

  Hvis du har børn

  Har du børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse er der mulighed for at søge ekstra støtte.

  Læs mere om de gældende regler her.

   

HF

 • Hvad koster hf-fag?

  Priser

   

  Fag

  Pris

  Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

  Billedkunst

  450 kr.

  1200 kr.

  Biologi

  450 kr.

  1200 kr.

  Dans

  450 kr.

  1200 kr.

  Design og arkitektur

  450 kr.

  1200 kr.

  Dansk

  450 kr.

  1200 kr.

  Dramatik

  450 kr.

  1200 kr.

  Engelsk

  450 kr.

  1200 kr.

  Fysik

  450 kr.

  1200 kr.

  Geografi

  450 kr.

  1200 kr.

  Historie

  450 kr.

  1200 kr.

  Idræt

  450 kr.

  1200 kr.

  Kemi

  450 kr.

  1200 kr.

  Matematik

  450 kr.

  1200 kr.

  Mediefag

  450 kr.

  1200 kr.

  Musik

  450 kr.

  1200 kr.

  Psykologi

  450 kr.

  1200 kr.

  Religion

  450 kr.

  1200 kr.

  Samfundsfag

  450 kr.

  1200 kr.

  Tysk

  450 kr.

  1200 kr.

  Valgfag

     

  Erhvervsøkonomi

  1100 kr.

  1850 kr.

  Filosofi

  1100 kr.

  1850 kr.

  Organisation

  1100 kr.

  1850 kr.

  Innovation

  1100 kr.

  1850 kr.

  * Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

  Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.

  Læs den fulde bekendtgørelse her.


  Sådan betaler du

  Vær opmærksom på, at du først er optaget på et hold, når VUC Storstrøm har registreret din betaling.

  Kontant eller med dankort:

  Betaling kan ske på kontoret i åbningstiden - enten kontant eller med dankort.

  Via netbank:

  Du kan betale via netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr.: 7982925

   

  Husk at skrive navn og kursistnr., for at vi kan registrere din indbetaling.


  Refusion

  Hvis du gennemfører og består en fuld hf-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår i eksamen. Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af hf-fagpakkerne med et gennemsnit på 02, dog IKKE politipakken, da den ikke er adgangsgivende til politiuddannelsen, men kvalificerer til politiets optagelsesprøve.

   

  TILBAGE TIL hf-enkeltfag

 • Fag og niveauer på hf

  Du kan vælge mellem følgende fag på hf:*

  Billedkunst C

  Innovation C

  Biologi C

  Kemi C

  Biologi B

  Kemi B

  Dansk A Matematik C

  Dansk C

  Matematik B

  Dramatik C

  Matematik A

  Engelsk C

  Mediefag C

  Engelsk B

  Musik C

  Engelsk A

  Religion C

  Design C

  Psykologi B
  Design B Psykologi C
  Fysik C Religion B

   

  Samfundsfag C

  Geografi C

  Samfundsfag B

  Historie B

  Kultur-og samfundsvidenskab  (kun 2-årig hf)

  Idræt C

  Naturvidenskabelig faggruppe (kun 2-årig hf)

  Idræt B

   Tysk 0-B

  *Alle VUC Storstrøms afdelinger udbyder IKKE alle fag/niveauer. De nævnte fag er kun vejledende. Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysninger om fag og niveauer eller se under kursustilbud.
  Du kan også se VUC Storstrøms samlede uddannelsestilbud på LUDUSWeb

  Yderligere information om hf-fag

  Du kan læse mere om valgfagene på hf:  UddannelsesGuiden.

  Niveauer

  På hf undervises på 3 niveauer: C, B og A.

  C-niveau:

  Gymnasialt grundniveau.

  Her starter undervisningen på det niveau, du afsluttede i folkeskolen eller helt forfra.

  B-niveau:

  Mellemniveau.

  Engelsk og historie er obligatoriske B-niveau fag.

  A-niveau:

  Højeste niveau.

  Dansk er obligatorisk A-niveau fag. Ikke alle fag fås på A-niveau.

 • Fagbeskrivelser på hf

  C-niveau

  Fag Læs mere om faget
  Biologi Klik her
  Dansk Klik her
  Engelsk Klik her
  Filosofi Klik her
  Fysik Klik her
  Geografi  Klik her
  Kemi  Klik her
  Matematik  Klik her
  Psykologi  Klik her
  Religion  Klik her
  Retorik  Klik her
  Samfundsfag  Klik her
  Tysk  Klik her

   

  C-B-niveau

  Fag Læs mere om faget
  Biologi Klik her
  Engelsk Klik her
  Psykologi Klik her
  Samfundsfag Klik her
  Spansk Klik her
  Tysk  Klik her

  B-niveau

  Fag Læs mere om faget
  Billedkunst Klik her
  Biologi Klik her
  Engelsk Klik her
  Historie Klik her
  Idræt Klik her
  Kemi Klik her
  Matematik Klik her
  Mediefag Klik her
  Musik Klik her
  Psykologi  Klik her
  Samfundsfag Klik her
  Tysk Klik her

  A-niveau

  Fag Læs mere om faget
  Dansk Klik her
  Engelsk Klik her
  Matematik Klik her
 • Kan jeg få merit?

  Merit

  Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din hf-eksamen.

  Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

  Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

 • Regler for selvstuderende på hf

  Regler for selvstuderende

  At være selvstuderende betyder at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag.

  Du skal have en mail og mobil.

  • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag

  • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning

  • Du skal betale ved tilmelding.

  Tilmelding

  Kontakt dit lokale VUC Storstrøm og hør, hvilke fag du kan gå til eksamen i som selvstuderende.

  Priser

  Prisen pr. fag er de samme som hvis du modtager undervisning.

  SU

  Du kan ikke få SU.


  Regler for mundtlig eksamen

  Du får kun tildelt faglig vejledning hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får navn på  Vejlederens navn og e-mail.

  Du har ret til faglig vejledning i det omfang der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen. Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

  De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag som den faglige vejleder har udarbejdet. Men hvis du vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.
   

  Regler for skriftlig eksamen

  Hvis du kun skal til skriftlig eksamen, får du ikke tildelt faglig vejledning. Du kan eventuelt læse fagbeskrivelsen for dit fag, der beskriver, hvad der kræves.

  Bøger

  Af ressourcemæssige grunde kan VUC Storstrøm ikke udlåne bøger til selvstuderende.

 • Indhold i en hel hf-eksamen på hf-enkeltfag

  En hel hf-eksamen

  Enkeltfagene kan stykkes sammen til en hel hf-eksamen. Afhængig af antallet af fag og niveauer kan du eksamen være adgangsgivende til alle videregående uddannelser. Du bestemmer selv i hvilket tempo, du vil sammenstykke din hf-eksamen.

  Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige krav til bestemte fag og niveauer ved optagelse.

  Hf-eksamen er gratis. Tager du en hel hf-eksamen som enkeltfagsundervisning, får du deltagergebyret tilbagebetalt, når du har bestået alle dine eksaminer.

  Opbygning af en hel hf-eksamen

  Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Biologi C
  • Geografi C
  • Kemi C
  • Historie B
  • Samfundsfag C
  • Religion C

  Valgfag

  • Typisk skal du have 3 fag på B-niveau - svarende til en hel hf-eksamen på 1705  timer.

  Større skriftlig opgave

  • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt

  Eksamensprojekt*

  • Projekt der omfatter 2-3 fag. Gennemføres selvstændigt

   

 • Hvad er eksamensprojekt?

  Eksamensprojektet består af en synopsis som du skriver i 2-3 fag - alene eller i en gruppe. Det afsluttes med en individuel mundtlig prøve.

 • Ansøgning og optagelse på hf-enkeltfag

  Du kan optages på hf-enkeltfag 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

  Er du fortsat i 10. klasse, kan du tidligst optages, 1 år efter at du er udskrevet af 10. klasse.

   

  Hvis du mangler 10. klasse afgangseksamen, kan du tage AVU-fag, der svarer til afgangsprøven.

  Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har spørgsmål - klik her

 • Kan jeg få deltagergebyr retur?

  En hel hf-eksamen

  Du får deltagergebyret tilbage for de fag, der figurerer på dit eksamensbevis på en fuld hf.

   

  Uddannelsespakker:

  Du får deltagerbyret tilbage, når du har bestået en uddannelsespakke - særlige regler for EUX - og politipakken.

  Spørg studievejlederen, når du tilmelder dig.

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) på hf til fag og niveauer du ikke tidligere har bestået, såfremt du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

  For at modtage SU skal du mindst have 23 timer om ugen.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

  Du kan først søge SU, når du er optaget på hold - det vil sige har betalt og udfyldt "Tro og love erklæring".

   

  Hvis du har børn

  Har du børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

  Læs mere om de gældende regler her.

   

  Ledig

  Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 • Kan jeg læse et fag igen?

  Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange, gældende fra hold du går på pr. 1.1.2017 eller senere.

  Dit fag tæller som et forsøg, såfremt du ikke har afmeldt dig holdet inden holdet begynder.

FVU

 • Er der prøve på fvu?

  Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin.

 • Hvad er uddannelsesmålene for FVU?

  Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.


  Undervisningen i FVU-læsning har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at forstå, anvende og producere skrevne tekster.


  Undervisningen niveaudeles i 4 trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter.


  Undervisningen i FVU-matematik har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer.

 • Hvordan tilmelder jeg mig til FVU?

  Før du kan blive tilmeldt undervisning skal have taget en FVU-test.

  I forbindelse med testen kan du blive tilmeldt undervisning.

  Hvis du allerede har fået lavet en test, skal du henvende dig i studievejledningen for at blive tilmeldt FVU-undervisning.

  Hvis du har bestået et FVU-trin i forvejen, kan du blive tilmeldt det næste trin hos studievejledningen.

 • Tæller FVU med i SU-timetallet?

  Ja, men kun hvis du er 18 år eller 19 år og er tilmeldt mindst ét AVU-fag sammen med FVU. 

 • Er det gratis at gå til FVU?

  Ja, hvis du tilmelder dig som privatperson. 
  Hvis du er tilknyttet et jobcenter, skal der laves en betalingsaftale mellem VUC Storstrøm og dit jobcenter. 

 • Hvad kan jeg bruge FVU matematik trin 2 til?

  Du kan søge ind på alle EUD-uddannelser med en bestået FVU trin 2 i matematik. Dette svarer til mindst 2.0 i gennemsnitskarakter til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. 

  Forhør dig dog altid på den konkrete erhvervsuddannelse. 

 • Hvad kan jeg bruge FVU trin 4 i læsning til?

  Du kan søge ind på alle EUD-uddannelser med en bestået FVU trin 4 i læsning. Det svarer til mindst 2.0 i gennemsnitskarakter til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. 

  Forhør dig dog altid på den konkrete erhvervsuddannelse. 

 • Hvilke trin i FVU læsning skal jeg bruge for at søge dansk statsborgerskab?

  Her skal du bruge en bestået FVU prøve i læsning trin 4.

 • Optagelseskrav

  Du skal være fyldt 18 år og vi skal vurdere, om FVU er det rette tilbud til dig.

 • Kan jeg få økonomisk støtte til FVU, når jeg er i arbejde?

  Som faglært kan du også få voksenuddannelsesstøtte til FVU. Hvert år er det muligt for 3.000 faglærte personer at få voksenuddannelsesstøtte til FVU. Det sker efter først til mølle princippet.

  Du kan få støtte til FVU i 18 uger på heltid. Du har også mulighed for at tage FVU på deltid, men så skal du mindst have tre timers undervisning om ugen.

  Hvis du får fuld løn, mens du går til undervisning, kan SVU udbetales til arbejdsgiveren.

  Få mere at vide om SVU på svu.dk eller på din uddannelsesinstitution.

 • Prøver i FVU-læsning og FVU-matematik


  I forbindelse med afholdelsen af prøver på VUC Storstrøm har vi udarbejdet denne folder, som gerne skulle være et nyttigt redskab for dig i prøveperioden. Folderen indeholder en række regler, råd og vink, som du skal være opmærksom på. Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.
  Generelt.
  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Bagest i hæftet finder du link til eksamensbekendtgørelsen og til øvrige eksamensrelevante sider.

  Orientering om prøvetidspunkt
  Din underviser orienterer dig om tilmeldingsfristen til prøverne, samt hvornår og hvor prøven afholdes (Du kan selv se det i LudusWEB – når du er tilmeldt prøven).

  Skal jeg til prøve?
  Undervisningen i FVU-læsning og FVU-matematik fører frem mod en skriftlig prøve. Det er frivilligt at deltage i prøven. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

  Særlige prøvevilkår - dispensationer
  Du kan søge dispensation til forlænget skrivetid til skriftlig eksamen hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end øvrige kursister.
  Ansøgningsskema findes på Fronter, ”IT – information alle, Information, Om eksamen”. Ansøgningsfristen er en måned før forventet prøve.

  Prøveafholdelse

  Sygdom
  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til VUC Storstrøms kontor straks fra morgenstunden.

  Starttidspunkt
  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

  For sent fremmøde til prøven
  Udebliver du fra eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.
  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.
  Kommer du for sent, og hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis den prøveansvarlige leder skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du dog få tilladelse til at deltage. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Den prøveansvarlige leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

  Snyd ved prøven
  Snyd ved prøven - eller forsøg herpå - vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Det samme er tilfældet, hvis der anvendes ikke tilladt brug af eksempelvis mobiltelefon eller internettet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.
  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, næste gang skolen tilbyder en prøve.
  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse ved sin underskrift bekræfte, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.
  Generelt om prøverne
  o    Alle skriveredskaber må anvendes, men det anbefales at bruge blyant, så der nemt kan ændres i besvarelsen.
  o    Det er ikke tilladt at tage opgaver eller notatpapir med hjem efter prøven.
  o    Det er ikke tilladt at gå på internettet, (med undtagelse af www.ordnet.dk) eller på nogen måde at kommunikere med andre. Aflever din telefon til vagten, hvis ikke du skal bruge app DDO (ordnet.dk) eller høre musik.
  o    I pausen må du gerne forlade lokalet med henblik på fx at trække frist luft.
  o    De sidste 15 minutter af prøven må du ikke forlade din plads.
  o    Du må ikke forlade din plads, før vagten har skrevet under på din opgave.
  o    Telefonen skal hele tiden være synlig for vagten, og vagten kan til hver en tid kontrollere den.
  o    Det er tilladt at høre musik, hvis der på forhånd er lavet en playliste. Du kan til hver en tid blive bedt om at skrue ned eller slukke helt.

  Prøvetiden

  FVU-læsning trin 1
  Prøvetiden er i alt 1 time og 45 minutter fordelt således:
  •    45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
  •    15 minutters pause
  •    45 minutter til besvarelse af opgavesæt 2.

  FVU-læsning trin 2, trin 3 og trin 4:
  Prøvetiden er i alt 2 timer og 15 minutter fordelt således:
  •    45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
  •    15 minutters pause
  •    1 time og 15 minutter til besvarelse af opgavesæt 2

  FVU -matematik trin 1
  •    Prøvetiden er i alt 1 time og 30 minutter (uden pause)

  FVU -matematik trin 2
  •    Prøvetiden er i alt 2 timer (uden pause)


  Tilladte hjælpemidler

  FVU-læsning

  På alle trin
  o    skal opgave 1 besvares uden hjælpemidler.
  o    kan der ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen– trykte eller elektroniske, samt www.ordnet.dk. eller DDO som app, og som stilles til rådighed ved prøven af uddannelsesinstitutionen.
  o    Det er tilladt at bruge pc med tekstbehandling. Stave- og grammatikkontrollen skal være slået fra.

  FVU-matematik

  Det er tilladt at bruge alle hjælpemidler.

  Links til mere information på ministeriets hjemmeside:

  Eksamensbekendtgørelsen:
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744
  Beskrivelser af de enkelte fag på FVU findes i bekendtgørelsen under de enkelte
  fag og niveauer:
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186074

Fjernundervisning

 • Hvad kræves i forbindelse med studieaktivitet?

  Studieaktivitet.

  Studieaktivitet måles via afleveringer. Du skal logge på LudusWeb og Fronter jævnligt for at holde øje med informationer fra lærere og studievejledere.

 • Hvad er Laboratoriekurser?

  Laboratoriekurser

  Laboratoriekurser i biologi, geografi, fysik og kemi finder sted på en af VUC’s afdelinger. Datoer og tidspunkter for laboratoriekurser offentliggøres på Fronter i fagets rum. Laboratoriekurser er obligatoriske og skal gennemføres, og rapporterne skal godkendes, før du kan gå til eksamen.   

 • Bøger?

  Bøger

  VUC Storstrøm bruger kun i-bøger i fjernundervisningen.

 • Computerkrav
  • Du skal have adgang til en computer med internetopkobling
  • Du skal have en gyldig e-mail adresse
  • Du skal medbringe computer til eksamenerne

   
  For at følge fjernundervisning er det desuden et krav, at du er en rimelig erfaren bruger af computer og internettet, da al kommunikation mellem dig og læreren foregår via internettet.

 • Hvad er LudusWEB?
  • LudusWeb er der, du finder dine afleveringsdatoer
  • LudusWeb er der, dine eksamensdatoer offentliggøres
  • LudusWeb er der, du ser dine eksamenskarakterer, når de er afgivet
  • LudusWeb er der, du vedligeholder dine kontaktoplysninger
 • Hvad er Fronter?
  • Fronter er rammen for al læring og kommunikation i fjernundervisning
  • Fronter er en e-læringsplatform, hvor du finder materiale og opgaver til dit fag
  • Hvert fag har deres eget rum i Fronter, hvor du afleverer dine opgaver og modtager vejledning og respons fra din lærer.
 • SU-regler på fjernundervisning

  Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes. Reglerne betyder, at noget af det "fleksible" ved fjernundervisningen forsvinder, men de er nødvendige for at opfylde SU-styrelsens krav til at være studieaktiv.

  Overordnede regler:

  • For at være studieaktiv og berettiget til SU på fjernundervisning, skal Tro- og loveerklæring og kontaktoplysninger være udfyldt i LudusWeb via den adgangskode, du får ved din tilmelding hos studievejlederen. Betalingen skal desuden være foretaget, og de generelle regler skal være overholdt.
  • Der er fastlagt bestemte afleveringsdatoer i de fjernundervisningsfag, der tæller med i din SU. Det vil sige, at det ikke er muligt selv at tilrettelægge afleveringsdatoer, når fjernundervisningsfaget tæller med i SU-timegrundlaget.
  • Du skal aflevere alle de opgaver, der er i et modul i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i SU afleveringsplanen, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.
  • Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.
  • Du skal gå til eksamen i de fjernundervisningsfag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

  Afleveringspligt

  Du skal aflevere modulopgaver på de fastlagte datoer. Overholdes dette ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

  SU over sommeren

  Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at dit første modul skal afleveres senest den 25. august. Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt”, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

 • Eksamen?

  Eksamen er den samme på fjernundervisning som på ordinære hold og vil finde sted på en af VUC Storstrøms afdelinger. Du har et eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen - f.eks. pas, kørekort eller studiekort.

  Der afholdes eksamen i:

  • December/januar (vintereksamen)
  • Maj/juni (sommereksamen)
  • August (sygeeksamen)
 • Adgangskrav til fjernundervisning?

  Optagelseskrav

  Det formelle adgangskrav på hf er, at du som minimum har dansk på et niveau, der svarer til folkeskolens 10. klasses udvidede niveau. For at være tilmeldt som kursist på fjernundervisningen skal du overholde den fastlagte studieplan, som fremgår af Ludusweb. Det gør du først og fremmest ved at være aktiv i form af aflevering af opgaver.

  Ansøgere uden dansk folkeskole

  Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået en danskprøve, minimum dansk på D-niveau. studieprøven/danskprøve 2.

  Individuel vurdering

  Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du blive optaget efter en individuel vurdering af dine kompetencer.

Praktiske oplysninger

 • Hvordan betaler jeg?

  Sådan betaler du

  Vær opmærksom på, at du først er optaget på et hold, når VUC Storstrøm har registreret din betaling.

  Betaling kan ske via netbank eller på dette link:

  https://www.vucstor.dk/studievejledning/deltagerbetaling

   

  Du også betale Via girokort

  Du kan få udleveret et girokort eller betale netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr.: 7982925

   

  Husk at påføre navn og kursistnr., for at vi kan registrere din indbetaling.

 • Spørgsmål om prøver og eksamen ved hf og avu

  Praktiske forhold ved prøver og eksamen på AVU og HF

  I forbindelse med afholdelsen af prøver på VUC Storstrøm har vi udarbejdet denne folder, som gerne skulle være et nyttigt redskab for dig i prøveperioden. Folderen indeholder en række regler, råd og vink, som du skal være opmærksom på. Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.

  Generelt.
  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Bagest i hæftet finder du link til eksamensbekendtgørelsen og til øvrige eksamensrelevante sider.

  Orientering om prøvetidspunkt
  AVU og Hf kursister er på forhånd tilmeldt fagenes prøver, og I orienteres på holdene om datoerne for mundtlige og skriftlige eksaminer. I kan ca. en uge før prøven se den eksakte forberedelses- og eksaminationstid på Ludusweb. Der kan ske ændringer i tidspunktet indtil to dage før prøve, så hold øje med Ludusweb.

  Skal jeg til prøve?

  Du forventes at gå til prøve i de fag, der afslutter med prøve. Prøven er en del af dit uddannelsesforløb og en del af din studieaktivitet.
  Vil du ikke til prøve, skal du framelde dig prøven hos en vejleder. Du skal være opmærksom på, at framelding eller udeblivelse fra prøve kan få betydning for din SU. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at framelde prøve uden tab af ret til SU.

  Specielle forhold.
  Som kursist på HF eller AVU skal du være opmærksom på følgende forhold:
  2-årig HF: Du har kun ret til at gå til eksamen én gang i et fag.
  HF-enkeltfag: Som enkeltfagskursist har du ubegrænset mulighed for gentilmelding til eksamen.
  AVU: Som AVU-kursist har du ubegrænset mulighed for gentilmelding til prøverne.

  Særlige prøvevilkår - dispensationer
  Du kan søge dispensation til forlænget skrivetid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid ved mundtlig eksamen, hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end øvrige kursister.
  Ansøgningsskema findes på Fronter, ”IT – information alle, Information, Om eksamen” Ansøgningsfristen er 1. november og 1. april.
  Hvis du er HF’er og har en materialebevilling fra SPS, kan du med dispensation få dine skriftlige eksamensopgaver på en CD-rom, CD-rom kan sædvanligvis kun søges til prøver, der ikke udleveres fra ”www.netprøver.dk”. Du kan også søge om få indscannet de mundtlige eksamensspørgsmål i dansk, når det gælder ældre tekster

  Ved eksaminer hvor brug af PC og staveprogrammer i øvrigt er tilladt, kræver det ikke særskilt dispensation at anvende egen it-rygsæk, ViTre eller andre hjælpeprogrammer (Se også afsnittet ”Brug af hjælpemidler”).

  Dispensationer må aldrig medføre en ændring af prøvens niveau.

  Prøveafholdelse.

  Sygdom
  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til VUC Storstrøms kontor straks fra morgenstunden. Hvis du ønsker at gå til sygeeksamen gør følgende forhold sig gældende: (Bemærk, der afholdes kun sygeeksamen på HF)
  VUC Storstrøm skal have modtaget besked om sygdommen, inden den pågældende prøve er afsluttet.
  •    Du skal søge læge senest på prøvedagen for at få en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale.
  •    Du skal aflevere lægerklæringen på kontoret senest tre dage efter prøven. Er dette ikke muligt grundet indlæggelse, skal du ringe til kontoret for at lave anden aftale.
  •    Hvis du møder til prøve på trods af sygdom, har du ikke adgang til sygeeksamen.
  •    Sygdom opstået under prøven skal straks meddeles.

  Starttidspunkt
  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.


  For sent fremmøde til prøven
  Udebliver du fra eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.
  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.
  Kommer du for sent, og hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis den prøveansvarlige leder skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du dog få tilladelse til at deltage. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Den prøveansvarlige
  leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

  Mundtlig prøve
  Bemærk det tidspunkt, hvor du skal op, og mød i god tid, dvs. en eksamination før. Hvis du ikke kommer til det fastsatte tidspunkt, kan du kun gå til prøven med tilladelse fra en leder.

  Bed din faglærer orientere dig om den mundtlige prøve og om råd for, hvordan forberedelsestiden udnyttes bedst. Opmærksomheden henledes især på to eksamensformer:
  a) med 3 timers forberedelse i grupper.
  Her er det skolen der bestemmer eksamensrækkefølgen for gruppemedlemmerne. I den tid, der opstår for flere gruppemedlemmer, efter forberedelsestiden er forbi og til eksaminationen finder sted, skal eksaminanderne blive i forberedelseslokalet
  b) med 24 timers forberedelse
  Trækning af eksamensspørgsmål foregår dagen før eksaminationen, således at den ene halvdel af holdet trækker spørgsmål kl. 8.00, og hvad angår tidspunktet for den anden halvdel, træffes beslutningen lokalt på
  den enkelte afdeling.


  Skriftlig prøve
  Kommer du for sent til prøven kan du ikke deltage (se dog s. 2). Det er altså vigtigt at møde i god tid - I fag, hvor der anvendes IT, bedes du møde 30 min. før begyndelsestidspunktet, i øvrige fag mindst 15 min. før begyndelsestidspunktet.
  Ved skriftlige prøver skal du sætte dig ved den plads, hvor der ligger et omslag med dit prøvenummer (=dit kursistnummer). Kun tilladte hjælpemidler og proviant i begrænset omfang må forefindes i prøvelokalet; Tasker o.l. må ikke stå ved siden af din plads.
  Prøvearkenes hoved skal udfyldes straks ved modtagelsen. Kursister, der skriver i hånden, kan altid få udleveret ekstra papir. Der uddeles kun hvidt papir, som bruges både til kladde og indskrivning. Arkene må ikke foldes eller deles i mindre stykker.

  Ved brug af computer skal hvert enkelt udskrevet ark kunne identificeres med navn, fag, holdnummer og kursistnummer. De udskrevne sider der ønskes bedømt, indlægges i et omslag, hvor hovedet på forsiden udfyldes.
  Før der printes ud, skal der indhentes tilladelse hertil af en af de tilsynsførende.
  Under prøven er det vigtigt, at du ofte foretager backup.
  Hvis der under prøven opstår strømsvigt, skal du arbejde videre med papir og kuglepen. Det er den enkelte kursists ansvar at sætte sig ind i reglerne for brugen af computer ved prøven og, hvor det er påkrævet, også i reglerne for brugen af egen computer. Spørg evt. din faglærer om reglerne!

  Du må kun forlade prøvelokalet efter tilladelse fra og under ledsagelse af en prøvevagt. Kun én eksaminand må normalt forlade lokalet ad gangen. Det sidste kvarter af prøven må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse. Ved aflevering af besvarelsen skal den tilsynsførende altid tilkaldes. Efter prøvetidens ophør må du heller ikke forlade din plads, før din besvarelse er afleveret til en tilsynsførende og alle opgaver er indsamlet og kontrolleret. Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og bilag der
  skal bedømmes, og hvilke ark og bilag, der er kladde. Gør nøje den tilsynsførende opmærksom på, hvad der er kladde, og hvad der ønskes bedømt. De ark, der skal bedømmes, skal nummereres, og det samlede antal ark og bilag skal angives i feltet hertil. Især er det vigtigt i matematik at skelne mellem ark og bilag. I matematik skal der på forsiden af opgaven anføres, hvilken lommeregne/program der er anvendt.

  Hvis du forlader prøvelokalet ved prøvens afslutning, må du tage opgaven og kladden med.
  Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, skal alle kladder og prøveopgaver forblive i prøvelokalet til prøven er afsluttet for alle eksaminander. Din bærbare skal også forblive i lokalet, til prøven er slut for alle.
  Du kan hente opgave, kladde og bærbar umiddelbart efter, at prøven er slut.
  Hvis kladden ikke afhentes umiddelbart efter prøvens afslutning, kan den ikke udleveres senere.
  Karaktererne vil foreligge så hurtigt som muligt, og de offentliggøres på LUDUS web og på opslagstavler - naturligvis i fuld anonymitet, idet karaktererne anføres ud for dit kursistnummer.

  Adgang til PC v. skriftlige prøver:
  •    Du skal i udgangspunktet medbringe egen PC, husk strømforsyningen.
  •    Det kan være muligt at låne PC til prøven efter aftale med kontoret.
  •    VUC Storstrøm kan begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.

  Brug af hjælpemidler
  Oversigt over tilladte hjælpemidler til skriftlige og sproglige prøver på AVU kan ses i bilagene under det enkelte fag og i hjælpemiddeloversigten. (Fronter: IT og Information alle, Information, Om eksamen, Hjælpemiddeloversigter) Hvis du er i tvivl så spørg din faglærer.
  (På HF laver ministeriet ikke længere hjælpemiddeloversigter pr. 21/5 2014. Begrænsninger i hjælpemidler kan læses i den enkelte læreplan)
  Generelt gælder:
  •        Det er tilladt at bruge computer og diverse programmer på disse (f.eks. ViTre) ved de skriftlige eksamener, dog kan der af de enkelte læreplaner fremgå specifikke begrænsninger.
  Eksempler på disse begrænsninger er, at computer ikke må anvendes ved 1. delprøve i matematik B.
      Ved de sproglige danskprøver på AVU er kun ordbøger tilladte (elektroniske eller trykte) – dvs.ikke ViTre o.l.
  Ved skriftlig prøve i dansk G og DSA G er ordbøger samt tekstbehandlingsprogrammets stave- og grammatik program tilladt (typisk Word). Dvs. ikke ViTre o.l.
  Ved skriftlig prøve DSA D er computer tilladt, men stave-og grammatikkontrol skal være slået fra (derfor må ViTre heller ikke anvendes).

  Brug af internet ved skriftlige prøver.
  (særlige regler for skriftlige prøver ”med netadgang”, se også afsnittet nedenfor)
  Du må ved de fleste prøver anvende elektroniske ordbøger (se ovenfor om hjælpemidler), og tilgå materiale fra undervisningen i f.eks. holdets eller eget Fronterrum, hvis materialet er tilladt ved prøven i øvrigt.
  Enhver anden brug af internettet er FORBUDT, F.eks. Google og fildeling, uanset relevans for eksamen.
  Du må ikke bruge tidligere bedømt materiale i fx en stil (det kunne være en stil skrevet i løbet af året, en SSO opgave e.l.), uden at henvise til den som kilde.

  Du skal aflevere telefonen til vagten, medmindre du skal bruge dens ordbog – i så fald skal det foregå synligt og efter konkret aftale med vagten.
  Det er til enhver tid FORBUDT at kommunikere med andre (fx sms, e-mail, chat, facebook).

  Skolen kan ved stikprøvekontrol tjekke din telefon/PC for læste/sendte sms’er, emails o.l.

  Brug af internet ved skriftlige prøver ”med netadgang”.
  Skal du til skriftlig prøve med netadgang, har du fri adgang til hjælpemider. Du må fx bruge internettet til informationssøgning, google, bruge ordbøger og lignende.
  Det er fortsat forbudt at kommunikere med omverdenen, SMS’e, maile, fildele, gå på facebook osv.

  Typisk er skriftlig eksamen ”med netadgang” hold i engelsk B og A samt dansk A – spørg din lærer

  Kan der indgå videomateriale o.l. i opgavesættet, skal du huske at medbringe høretelefoner.

  Skriftlig prøve med aflevering i www.Netprøver.dk (Kun HF)
  For at kunne aflevere i Netprøver skal du kunne PDF’e en fil og kende dit UNI-login.

  Vejledning til aflevering af eksamensopgaver i Netprøver finder du på Fronter (It og information alle – information – Om Eksamen  - ”Kursistguide til aflevering i Netprøver.dk”)

  Vejledning til at PDF’e finder du på VUC Storstrøms hjemmeside under it-vejledninger (søg på PDF)
  Alle øvrige regler er de samme som ved almindelige skriftlige prøver.

  Brug af internet ved mundtlige prøver.
  Begrænset brug af internet er tilladt ved forberedelsen til mundtlige prøver.
  På AVU må ”tilladte hjælpemidler” iflg. hjælpemiddeloversigten bruges (denne finder du på Fronter: It- og information  - alle – Om eksamen – ”AVU tilladte hjælpemidler”). Disse tilladte hjælpemidler må også bruges i elektronisk form: konkret vil materiale og dybe links fra dit holds Fronterrum samt elektroniske ordbøger via PC være tilladt.
  På HF vil alt materiale og dybe links påført undervisningsbeskrivelsen være tilladt. (Har I fx læst en artikel på Wikepedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikepedia).

  Anden brug af internet, herunder enhver kommunikation med omverdenen, er forsat forbudt og vil kunne føre til bortvisning fra prøven.
  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  Telefoner skal afleveres under forberedelsestiden (gælder ikke 24 timers prøver).

  Snyd ved prøven
  Snyd ved prøven - eller forsøg herpå - vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Det samme er tilfældet, hvis der anvendes ikke tilladt brug af eksempelvis mobiltelefon eller internettet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.
  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, typisk året efter.
  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse ved sin underskrift bekræfte, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.

  Klager over prøven
  Evt. klager over prøveafholdelse eller karaktergivning skal være indgivet til afdelingslederen med en skriftlig begrundelse senest 14 dage efter prøvedagen eller karakteren er meddelt.
  En klage kan være rettet mod: Eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.
  Til brug for en evt. klagesag kan du som klager få udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige en kopi af din egen opgavebesvarelse.

  VUC afgør, om en evt. klagesag skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Skal sagen derimod fremmes, forelægger VUC straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt højst 2 uger.
  VUC Storstrøm forelægger derefter udtalelserne for klageren, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

  VUC Storstrøm træffer herefter en afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, og som kan gå ud på:
  • Ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At klageren ikke får medhold.
  Afgørelsen skal hurtigst muligt meddeles til klageren og eventuelle andre berørte eksaminander.
  Klageren skal senest 14 dage efter tilbuddet om omprøve eller ombedømmelse meddele, om klageren ønsker at gøre brug af muligheden.

  Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

  Ved retlig klage over VUC Storstrøms afgørelse (dvs. klage over procedurefejl) kan en klage indbringes for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og indgives til VUC inden to uger fra afgørelsens meddelelse.
  Mere information om klager kan læses i eksamensbekendtgørelsen


  Links til mere information på ministeriets hjemmeside:

  Eksamensbekendtgørelsen: (gælder både AVU, HF-e og HF2)
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

  Beskrivelser for de enkelte fag på HF finder du her:

  HF2:  
  https://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-hf


  STX:
  https://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-stx


  Beskrivelser af de enkelte fag på AVU findes i bekendtgørelsen under de enkelte
  fag og niveauer:

  AVU:
  https://www.uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/fag-og-laereplaner  Rev. 02.03.17/Ben

 • Kan jeg få rabat på offentlig transport?

  Læs mere om ungdomskort på: www.ungdomskort.dk

 • Hvor må man ryge?

  Man må slet ikke ryge indendørs - heller ikke e-cigaretter.

  Hør nærmere om regler på dit lokale VUC Storstrøm

 • Hvordan får jeg info om skema og eksamen?

  På VUC Storstrøm bruger vi to studiesystemer: Fronter og LudusWeb. Det er din pligt som studerende at holde dig orienteret.

  LudusWeb

  Her kan du se dit skema - dagens ændringer - eksamenstidspunkter og karakterer.

  Hvis dit telefonnummer står korrekt, nemlig i 'mobil'-feltet, på Ludus Web vil du modtage en sms fra din lærer eller skolen om aflysninger.

   

  Fronter

  I Fronter finder du undervisningsmateriale samt informationer.

   

 • Bærbar computer?

  Du skal medbringe din bærbare computer til al avu og hf undervisning.

  VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer. Skulle det ikke være muligt, har du som studerende,  mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer.

  Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

  Det lånte udstyr består af

  • bærbar computer
  • strømforsyning

  Du hæfter ubegrænset for den bærbare computer i udlånsperiode, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

  Bemærk - VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne computer, Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold.

  Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

   

 • Ferieplan

  Ferieplan for 2018

   

  Undervisningsstart alle fortsættende hold

  03.01.2018

  Eksamensperiode

  02.01.2018 - 12.01.2018
  Undervisningsstart alle nye hold. 08.01.2018
  Vinterferie 12.02.2018 – 16.02.2018
  Påskeferie

  29.03.2017 –  02.04.2018

  St. Bededag 27.04.2018
  Kr. Himmelfartsdag 10.05.2018
  2. Pinsedag 21.05.2018

  Sidste undervisningsdag forår avu                  

  18.05.2018

  Sidste undervisningsdag forår hf

  18.05.2018
  Eksamensperiode sommer 2018 avu 22.05.2018 - 27.06.2018
  Eksamensperiode sommer 2018 hf 24.05.2018 - 27.06.2018
  Sommerferielukning 09.07.2018-03.08.2018
  Undervisningsstart efterår 15.08.2018
  Efterårsferie 15.10.2018 - 19.10.2018
  Eksamensperiode vinter 2018-19

  03.12.2018 - 21.12.2018

  Sidste undervisningsdag efterår 07.12.2018
  Juleferielukning 24.12.2018 - 01.01.2019

2-årig hf

 • Hvor mange fag og valgfag skal jeg have for at tage hf uddannelsen 2-årig hf?
  Fag

  Læs mere på Ug.dk

  Dansk A  Klik her
  Engelsk B  Klik her
  Matematik C  Klik her
  Fag

  Læs mere på Ug.dk

  Naturvidenskabelig faggruppe
  (Biologi C, Geografi C, Kemi C)
   Klik her
  Kultur- og samfundsfaggruppe
  (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
   Klik her

   

  Fag

  Læs mere på Ug.dk

  Billedkunst C  Klik her
  Design C  Klik her
  Dramatik C  Klik her
  Mediefag C  Klik her
  Musik C Klik her

  Du skal vælge et af ovenstående fag ved optagelsen. Se de enkelte afdelingers udbud under fagpakkerne.

   

  Valgfag:

  Udover din fagpakke, skal du have et valgfag på B-niveau.

  Valgfagene oprettes ved tilstrækkelig elevgrundlag.

   

  Fag

  Læs mere på Ug.dk

  Billedkunst B Klik her
  Biologi B Klik her
  Design B Klik her
  Idræt B Klik her
  Tysk 0-B Klik her
  Kemi B Klik her
  Matematik B Klik her
  Psykologi B Klik her
  Samfundsfag B Klik her

   

 • Adgangsgivende til ...

  Adgangsgivende til ...

  En hf-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

  Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din hf også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

  For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.

  Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.


  Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

  På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, det kan fx være:

  En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1.
  Andre kvalifikationer kan være:

  Et eller flere års erhvervserfaring
  En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.
  Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.


  Adgangskortet
  Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

  Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

  Klik her for at besøge Adgangskortet.

 • Hvilke fag skal jeg til eksamen i?

  På HF skal du til eksamen i alle fag. 

   

 • Kommer jeg på studietur?

  Ja, på den 2-årige HF skal du på en obligatorisk studietur med din klasse. Studieturen har både et fagligt og socialt sigte.

 • Hvad er SSO?

  Studerende som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO. Den bedømmes af lærer og censor

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) på hf, hvis du ikke har en afsluttet gymnasial uddannelse i forvejen og du er studieaktiv.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

   

Ordblindeundervisning

 • Hvordan finder jeg ud af om jeg er ordblind?

  Det gør du ved at tage vores test. Du kan ringe og bestille tid hos en af vores koordinatorer.

 • Hvilke fag kan jeg gå til ordblindeundervisning i?

  Ordblindeundervisning skal hjælpe dig med at tilegne dig skriftsproglige færdigheder i dansk.
  Derudover kan vi tilbyde matematik- og engelsk-undervisning, der er tager hensyn til din ordblindhed.

 • Hvad koster det at gå til ordblindeundervisning?

  Det er gratis - både test og undervisning.

 • Kan jeg få SU, når jeg går til ordblindeundervisning?

  Nej, timerne tæller ikke med til SU.

 • Hvor mange deltager på et ordblindehold?

  Der er max 6 deltagere på et hold.

 • Hvordan bliver jeg tilmeldt til ordblindeundervisning?

  Før du kan blive tilmeldt undervisningen skal du tage en test. Den bruger vi til at vurdere hvad dine behov konkret er.

  Du kan kun tilmelde dig test online her på hjemmesiden, hvis du er privatperson.

  Hvis I er flere fra en virksomhed, kan I kontakte vores konsulenter.

 • Hvor mange timer kan man få ordblindeundervisning?

  Timetal

  Et undervisningstilbud kan maks. have 80 undervisningstimer.  Efter 80 undervisningstimer skal der evalueres og tages stilling til, om du skal have tilbudt et forløb mere.
   
  Hvis der fortsat er behov for undervisning, kan der tilbydes et nyt forløb.

 • Er der IT-hjælpemidler for ordblinde?

  IT-hjælpemidler for ordblinde

  Læse- og skrivestøttende programmer kan for nogle ordblinde være genvejen til forbedret læsning og skrivning.

  Som kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at søge støtte til IT-hjælpemidler, hvis du har læse- og skriveproblemer.

  AVU/FVU

  Kursister på AVU og FVU har mulighed for at ansøge kommunen om IT-hjælpemidler til undervisningsbrug. VUC Storstrøm bistår gerne med hjælp til udformning af ansøgningen.

  Hf

  Hf-kursister kan søge IT-hjælpemidler og anden socialpædagogisk støtte gennem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet´s særlige støtteordning SPS.

  Læs mere om SPS her

  Kontakt dit lokale VUC Storstrøm hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for IT-hjælpemidler.

Hf fagpakker - 2-årig hf

 • Individ og samfund

  Individ og samfund

  Fagpakken er for dig, der er interesseret i samfundsudvikling,internationale forhold, psykologi og indvirkningen af dette helt overordnet og på individ niveau. I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med nogle af de politiske, økonomiske, kulturelle og sociale udfordringer, som karakteriserer det moderne liv, hvor aktuelle cases og problemstillinger inddrages i undervisningen.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Samfundsfag B

  Psykologi C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C Billedkunst C Idræt C
    Musik C Design C Billedkunst C
      Mediefag C Drama C
         
  Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C-B Mediefag B Idræt B
    Kemi C-B Samfundsfag B Samfundsfag B
    Psykologi 0-B Psykologi 0-B Billedkunst B
    Tysk C-B Kemi C-B Psykologi 0-B
      Tysk C-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         

   Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.

 • Mennesker og sundhed

  Mennesker og sundhed

  Fagpakken er for alle, der er optaget af menneskers adfærd, sundhed, livsstil og naturvidenskab.
  I fagpakken er der et særligt fokus på den menneskelige psykologi og biologi samt det fysiske og psykiske miljø, mennesket omgiver sig med.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Biologi B
  Psykologi C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C Billedkunst C Idræt C
    Billedkunst C Design C Billedkunst C
    Musik C Mediefag C Design C
        Drama C
  Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt B Mediefag B Idræt B
    Kemi C-B Samfundsfag B Samfundsfag B
    Psykologi 0-B Psykologi 0-B Billedkunst B
    Tysk 0-B Kemi C-B Psykologi 0-B
      Tysk C-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         

   Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.

 • Matematik og fysik

  Matematik og fysik

  Fagpakken er for dig, der er interesseret i at løse teknologiske og naturvidenskabelige problemstillinger og sætte dem i relation til samfundsmæssige udfordringer. I undervisningen er der fokus på problemløsning og produktudvikling, hvor der veksles mellem teori og praksis.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Matematik B
  Fysik C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*:   Nykøbing F. Næstved
      Billedkunst C Idræt C
      Design C Billedkunst C
      Mediefag C Design C
        Drama C
  Valgfag**:   Nykøbing F. Næstved
      Mediefag B Idræt B
      Samfundsfag B Samfundsfag B
      Psykologi 0-B Billedkunst B
      Kemi C-B Psykologi 0-B
      Tysk C-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         

   Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.

 • Science og udvikling

  Science og udvikling

  Fagpakken er for dig, som er interesseret i kommunikation, innovation og problemløsning. Du tilegner dig innovative og udviklingsorienterede kompetencer og bliver i stand til at kunne orientere dig og kommunikere i nationale og internationale sammenhænge. Dine matematiske færdigheder anvendes i analyse og udredninger af datamateriale, og inddrages i din perspektivering.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Faxe:
  Matematik B
  Filosofi C

  Næstved:
  Matematik B
  Innovation C

  Nykøbing F.:
  Matematik B
  Filosofi C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C Billedkunst C Idræt C
    Musik C Design C Billedkunst C
      Mediefag C Drama C
         
  Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt B Mediefag B Idræt B
    Kemi C-B Samfundsfag B Samfundsfag B
    Psykologi 0-B Psykologi 0-B Billedkunst B
    Tysk C-B Kemi C-B Psykologi 0-B
      Tysk C-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         

   Efter din hf-eksamen har du mulighed for at gøre din hf adgangsgivende til universitetet f.eks. med en supplerende fagpakke.

 • Universitetspakken

  Universitetspakker

  Universitetspakken er for dig, der enten ønsker at gå en sproglig eller naturvidenskabelig vej mod universitetet. Du kan vælge en universitetspakke efter en samtale med din vejleder, der også vil orientere dig om, hvad der kræves af dig i 3. og 4. semester.

  Matematisk
  Du kan vælge ”Matematik & fysik” kombineret med kemi. Den udvidede naturvidenskabelige linje er for dig, der er interesseret i at løse teknologiske og naturvidenskabelige problemstillinger og sætte dem i relation til samfundsmæssige udfordringer. I undervisningen er der fokus på problemløsning og produktudvikling, hvor der veksles mellem teori og praksis.

  Sprogligt
  Den udvidede fagpakke med sprog er for dig, der ud over interessen for ”Individ & samfund” med matematik og samfundsfag på B-niveau og psykologi C, også er interesseret i engelsk og tysk sprog på højt niveau. Ud over samfundsmæssige problemstillinger inddrages kulturelle og internationale forhold samt indvirkningen af dette helt overordnet og på individ niveau.

  Universitetspakkerne indeholder også udvidet fagpakke. Se nedenstående skema.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Engelsk B

  Matematik C

  Kreativt valgfag*

  Naturvidenskabelige faggruppe:

  Biologi C, Geografi C, Kemi C

  Kultur- og samfundsfaglige faggruppe:

  Historie B, Samfundsfag C, Religion C

  Større skriftlig opgave

  Fagpakke fag:

  Matematik B
  Fysik C

  eller

  Samfundsfag B
  Tysk C

  Valgfag B**

  Valgfag:

  Kreative fag*: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C Billedkunst C Idræt C
    Musik C Design C Billedkunst C
      Mediefag C Drama C
         
  Valgfag**: Faxe Nykøbing F. Næstved
    Idræt C-B Mediefag B Idræt B
    Kemi C Kemi C-B Samfundsfag B
    Psykologi 0-B Psykologi 0-B Billedkunst B
    Tysk C-B Samfundsfag B Psykologi 0-B
      Tysk 0-B Kemi C-B
        Tysk C-B
         
         
         
  Udvidet fagpakke Faxe Nykøbing F. Næstved
    Fysik 0-B Fysik 0-B Fysik 0-B
    Engelsk B-A Engelsk B-A Engelsk B- A
 • Udvidet fagpakke

  Med en udvidet fagpakke kan du søge optagelse på universitetsuddannelser.

   

  Udvidet fagpakke Faxe Nykøbing F. Næstved
    Fysik 0-B Fysik 0-B Fysik 0-B
    Engelsk A Engelsk A Engelsk A

   

2-årig hf - optagelse

 • Kommer du ikke direkte fra Folkeskolen 9. eller 10. klasse

  Kommer du ikke direkte fra Folkeskolen 9. eller 10. klasse, skal du

  • have afsluttet 10. klasse, eller noget der står mål hermed. Du kan også søge om optagelse på baggrund af en erhvervsuddannelse, en afbrudt ungdomsuddannelse eller lignende. Der kan blive tale om en optagelsesprøve.
  • søge optagelse på optagelse.dk . Vil du være sikker på, der er ledige pladser, skal du søge senest 15. marts.
  • kontakte en studievejleder, hvis du har brug for en afklarende samtale, inden du beslutter at søge optagelse.

   

  Du kan også søge om optagelse, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. Du skal så forvente at skulle til en optagelsesprøve.

  Alle ansøgere til den 2-årige HF-uddannelse på VUC Storstrøm indkaldes til en samtale med en studievejleder i forbindelse med optagelsen.

 • Kommer du fra 10. klasse, har du direkte adgang til den 2-årige hf

  Kommer du fra 10. klasse, har du direkte adgang til den 2-årige HF, når du:

  • søger om optagelse senest 1. marts samme år, som du afslutter din 10. klasse.
  • aflægger folkeskolens 10. klasses-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik (både mundtlig og skriftlig del i alle tre fag) og folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses-prøve i fysik/kemi og 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).
  • søger optagelse på optagelse.dk senest 1. marts.

  Du kan også søge om optagelse, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. Du skal så forvente at skulle til en optagelsesprøve.

  Alle ansøgere til den 2-årige HF-uddannelse på VUC Storstrøm indkaldes til en samtale med en studievejleder i forbindelse med optagelsen.

 • Kommer du lige fra 9. klasse, har du adgang til den 2-årige hf

  Kommer du lige fra 9. klasse, har du adgang til den 2-årige HF, når du

  • er vurderet uddannelsesparat.
  • får 4 i karaktergennemsnit til eksamen i de lovbundne prøver (mundtlig og skriftlig dansk, mundtlig engelsk, skriftlig matematik samt fællesprøven i kemi/fysik, geografi og biologi).
  • går op til alle de obligatoriske 9. klasseprøver.
  • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog end engelsk i 7. til 9. klasse (f.eks. tysk eller fransk) – gælder optaget til skoleåret 2017/18.
  • søger senest 1. marts på optagelse.dk.

  Alle ansøgere til den 2-årige HF-uddannelse på VUC Storstrøm indkaldes til en samtale med en studievejleder i forbindelse med optagelsen.

Tidligere aktiviteter for virksomheder/ansatte

 • Kursus for ordblinde og pårørende

  Ordblindhed kan være en hæmsko for rigtig mange. Der er mange ordblinde, som lider unødvendige nederlag og bliver stemplet ”dum”, fordi de kan have svært ved at finde rundt i junglen fyldt med bogstaver. Sådan behøver hverdagen og tingene ikke være for ordblinde, og det vil vi gerne medvirke til at give vores input til.

  PC og smartphone har lettet hverdagen for rigtig mange ordblinde. Men hvordan finder man de rigtige hjælpemidler, hvordan bruger man sin smartphone, og hvad er i grunden en app? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret, når VUC Storstrøm afholder temaaftener kurser for læsehæmmede og deres pårørende. Disse foregår i samarbejde med konsulent Christian Bock, der selv er svært ordblind, og som i dag lever af at undervise i hjælpemidler.

   

  Læs mere - Klik her

 • Bo & naboskab fik målrettet kursuspakke

  60 medarbejdere fra Bo & Naboskab Sydlolland fik et tre ugers skræddersyet kursus med udgangspunkt i deres faglige dagligdag. Kurset var tilrettelagt med udgangspunkt i arbejdspladsens ønske om at styrke medarbejdernes viden og kompetence indenfor dokumentation og kvalitet i arbejdet med udviklingshæmmede, og VUC Storstrøm understøttede blandt andet med FVU dansk med it herunder opsætning af iPad.

  Læs mere - Klik her

   

 • Sundhed på timeplanen

  Vej- Park- og Havneservice i Vordingborg er gået all in for et bedre arbejdsmiljø. Sidste forår gennemgik medarbejderne en række kurser i samarbejde og kommunikation, og i år står den på sund kost og motion. Det er VUC Storstrøm, der i samarbejde med chefen for Vej-, Park- og Havneservice i Vordingborg, Helene Vinther Seidler, har skruet kurserne sammen specielt til medarbejdernes hårde fysiske arbejdsdag med stort fokus på sundhed og arbejdsstillinger.

   

  Læs mere - Klik her

 • Ingen klumper i alfabet-sovsen

  "Jeg har lært mere på 14 dage her end ni år i folkeskolen!"
  Sådan fortæller Gert Mortensen fra fond- og bouillonproducenten Oscar i Rønnede. Sammen med en lille flok kolleger takkede han ja, da han fik tilbuddet om nogle timers ordblindeundervisning om ugen.

  Læs mere Klik her

 • Teambuilding med kakerlakker

  Medarbejderne på forbrændingsvirksomheden SWS i Nørre Alslev fik sig en noget anderledes skoledag, da VUC Storstrøm arrangerede teambuilding for dem i Guldborgsund Zoo. Udover intensiv undervisning i kommunikation blev de også sat til at sortere kakerlakker.

   

  Læs mere Klik her

 • Del et kursus

  De fleste kurser er afhængig af et vist antal deltagere, og det er ikke altid en mulighed for den enkelte virksomhed selv at skaffe deltagere nok. Derfor har VUC Storstrøm, Erhverv at etableret et virksomhedsnetværk, der kan danne grundlag for fælles kurser.

   

  Læs mere Klik her

 • Sæt ord på konflikten

  Vej-, Park- og Havneservice i Vordingborg fik nye arbejdsredskaber og fik talt ud om dagligdagens småkonflikter. Over fem dage underviste VUC Storstrøm Vordingborg de 66 medarbejdere på et kursus i konflikthåndtering, psykisk arbejdsmiljø, kommunikation og forandringsprocesser, og det blev en øjenåbner for flere af deltagerne.

   

  Læs mere Klik her

 • Global Classroom sparer tid og ressourcer

  Den lokale afdeling af Junior Chambers besøgte VUC Storstrøm Nykøbing F., og det blev en øjenåbner. De unge erhvervsfolk var især begejstrede for VUC Storstrøms virtuelle undervisningssystem Global Classroom, der muliggør fælles undervisning, konferencer, møder mv. uanset hvor i verden, man befinder sig.
  ”Det fungerede rigtig godt og kan spare ressourcer blandt andet i forhold til transport til møder, forklarerede Michael Larsen, der er formand for JCI Guldborgsund”.

   

  Læs mere Klik her

 • Ambitionerne trives hos Ecophon

  Hvor meget efteruddannelse får man for 4000 kr.? Akustikvirksomheden Ecophon fik syvethalvt årsværk, eller knap 12.000 timer – samt 11 nye medarbejdere. Fabrikken, der er en del af en af verdens største industrikoncerner, Saint-Gobain, har et mål om at nå superligaen i koncernens verdensomspændende imperium. Og det når man kun med toptunede medarbejdere.

   

  Læs mere Klik her

 • 3F ruster sig til Femern-rykind

  Hvad hedder en bygningsstruktør på engelsk – og en lærling? Snart vil Lolland myldre med udenlandske bygge- og anlægsarbejdere, og 3F Midt- og Vestlolland har derfor i samarbejde med VUC Storstrøm Maribo fundet engelskbøgerne og de relevante fagudtryk frem.

   

  Læs mere Klik her

 • Nettet strammes

  Nettet strammes

  Størstedelen af al offentlig kommunikation til internettet. Det betyder, at den enkelte borger ikke længere får posten som papirbrev, men selv må holde sig orienteret via sin elektroniske mailboks. Helle Krøll fra produktionsvirksomheden Hardi i Nørre Alslev tog den elektroniske udfordring op og tilmeldte sig VUC Storstrøms kursus ”Den digitale borger”.

   

  Læs mere Klik her

 • To ristede og et kursus

  Antallet af ufaglærte job er for nedadgående, og fremtidens arbejdsmarked med krav om større medarbejderkompetencer er her reelt allerede. VUC Storstrøm og CELF har derfor i et samarbejde med 3F Midtlolland spændt pølsevognen efter uddannelseskaravanen. Vi vil de kommende uger drage rundt til forskellige arbejdspladser og fortælle om de muligheder, der ligger i – ofte gratis – efteruddannelse.

   

  Læs mere Klik her

 • Boost medarbejderstaben

  De fleste virksomheder fornyr jævnligt maskinparken eller opgraderer it-systemerne – men glemmer medarbejderne, og det er ærgerligt. Alle undersøgelser peger nemlig på, at dygtige og kompetente medarbejdere kan aflæses direkte på bundlinjen. Hen over efteråret afholder VUC Storstrøm derfor tre åbent hus arrangementer med info og muligheder for efteruddannelse og ikke mindst et møde mellem arbejdsmarkedets parter, hvor hele grundtanken om efteruddannelse debatteres for og imod.

   

  Læs mere Klik her