Bestyrelse

 

Bestyrelsesmedlemmer

 VUC Storstrøms bestyrelse er sammensat således:

 • Byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune Simon Hansen er udpeget af kommunerne.
 • Regionsrådsmedlem Jens Gredal er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland.
 • Direktør Michael Bang er udpeget af erhvervsskolerne.
 • Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach er udpeget af Professionshøjskolen Absalon.
 • Direktør Hanne Dollerup fra Næstved Kommune er udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i Region Sjælland.
 • Chefkonsulent i arbejdsmarkedsstyrelsen Jan Hendeliowitz er udpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i arbejdsmarkedsforhold.
 • Tidligere direktør Per Skovgaard Andersen er udpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i uddannelses- og erhvervspolitik.
 • Projektkonsulent Rasmus Kjær Kristiansen er valgt af VUC Storstrøms medarbejdere og har stemmeret.
 • Overlærer René Normann Jensen er valgt af VUC Storstrøms medarbejdere og har ikke stemmeret.
 • HF-studerende Morten Møller Frydensbjerg er valgt af VUC Storstrøms studerende og har stemmeret.
 • HF-studerende Michala Steen er valgt af VUC Storstrøms studerende og har ikke stemmeret.

 

Regelgrundlag

Dagsorden/referat

 

Dato

   
18. september 2019 Dagsorden Referat
19. juni 2019 Dagsorden Referat
27. marts 2019 Dagorden Referat
19. december 2018 Dagsorden Referat
19. september 2018 Dagsorden Referat
30. maj 2018 Dagsorden Referat
3. april 2018 Dagsorden Referat
20. december 2017 Dagsorden Referat
8 september 2017 Dagorden Referat
28. marts 2017 Dagsorden Referat