Bestyrelse

 

Bestyrelsesmedlemmer

 VUC Storstrøms bestyrelse er pr. 14. november 2018 sammensat således:

 • Byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune Simon Hansen er udpeget af kommunerne
 • Regionsrådsmedlem Jens Gredal er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland
 • Direktør Michael Bang er udpeget af erhvervsskolerne
 • Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach er udpeget af Professionshøjskolen Absalon
 • Direktør Kirsten Jacobsen er udpeget af Børne- og kulturchefforeningen
 • Chefkonsulent i arbejdsmarkedsstyrelsen Jan Hendeliowitz er udpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i arbejdsmarkedsforhold
 • Tidligere direktør Per Skovgaard Andersen er udpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i uddannelses- og erhvervspolitik.
 • Adjunkt Rasmus Kjær Kristiansen er valgt af VUC Storstrøms medarbejdere og har stemmeret.
 • Overlærer Michelle Polenz er valgt af VUC Storstrøms medarbejdere og har ikke stemmeret
 • HF-studerende Morten Møller Frydensbjerg er valgt af VUC Storstrøms studerende og har stemmeret
 • HF-studerende Michala Steen er valgt af VUC Storstrøms studerende og har ikke stemmeret.

 

Regelgrundlag

Dagsorden/referat

 

Dato

   
19. december 2018 Dagsorden  
19. september 2018 Dagsorden Referat
30. maj 2018 Dagsorden Referat
3. april 2018 Dagsorden Referat
20. december 2017 Dagsorden Referat
8 september 2017 Dagorden Referat
28. marts 2017 Dagsorden Referat