Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Direktør Per Skovgård Andersen

er udpeget af erhvervsskolerne

Borgmester John Brædder,
Guldborgsund Kommune

er udpeget af kommunerne
Regionsrådsmedlem Ole Marqweis er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland
Uddannelseschef Stina Løvgreen Møllenbach er udpeget af University College Sjælland
Direktør Kirsten Jacobsen, Faxe kommune er udpeget af Børne- og kulturchefforeningen
Direktør Michael Bang, erhvervsskolen CELF er udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen
Chefkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen
Jan Hendeliowitz
er udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen
Michelle Simone Polenz medarbejderrepræsentant med stemmeret
Jette Bakkedal medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Adm. direktør Niels Henriksen  
Ressourcedirektør Ib V. Pedersen  
Dea Chor Studerende m/stemmeret
Mickey Pedersen Studerende

 

Regelgrundlag

Dagsorden/referat