Læs mere om Lockout

OK18.

Forligsmanden Mette Christensen har den 17. april udsendt nedenstående 2. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger.

”Forligsinstitutionen oplyste den 28. marts 2018, at jeg som forligsmand havde besluttet, at de konfliktvarsler, der var afgivet vedrørende det offentlige arbejdsmarked, skulle udsættes i 2 uger.

Jeg har i dag - efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd - besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger, jf. § 4, stk. 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden.

Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at jeg har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede, jf. § 4, stk. 6, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig. ”

Forhandlingerne fortsætter fredag den 20. april.

Den varslede konflikt er derfor udsat.

Niels Henriksen
Adm. direktør

Se hvilke hold, der rammes af konflikt

Se listen over de hold, hvor der er undervisning under lockout - klik her

Hold som ikke er nævnt på listen, er ramt af konflikt og undervisningen på disse hold aflyst.