Ledelse

VUC Storstrøms ledelse

VUC Storstrøms direktion består af adm. direktør, vicedirektør samt ressourcedirektør. Herudover er ledelsen omfattet af en 4 uddannelseschefer, projektchef og erhvervschef.

Adm. direktør er øverst ansvarlig og har det overordnede pædagogiske, faglige, administrative og økonomiske ansvar for VUC Storstrøm.

Strategisk ledelse:

Øvrige ledelse:

Aftale om resultatløn:

Afrapportering af resultatlønaftale for 2017 Klik her

Direktør Niels Henriksens aftale vedr. resultatløn 2018 Klik her