Nyt fra VUC Danmark

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Regeringen nedsatte i januar 2016 en ekspertgruppe om ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse”. Ekspertgruppen præsenterede sine anbefalinger tirsdag den 28. februar 2017. Ekspertgruppens anbefaler, at indsatsen for udsatte unge skal forenkles.

Ekspertudvalget foreslår at samle uddannelsestilbuddene Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) i ét tilbud: Forberedende Undervisning med én indgang for de unge.

Herunder kan du læse mere om rapporten og reaktioner på forslaget.

Følg os på Facebook.

”I dag kan jeg bare. Nu er der ikke nogen, der siger jeg ikke kan.” Maibritt Hansens historie
..Hvordan AVU gav Steffen Lauritzen en ny retning på livet efter en meget omtumlet tilværelse Steffen Lauritzens historie
” Da jeg var yngre var jeg ikke særlig seriøs. Det er jeg nu.” Sara Petersen

Ekspertgruppens anbefalinger

Bedre veje til en ungdomsuddannelse: Der er brug for både sikkerhedsnet og springbræt

Hvem er de unge og voksne, der går på VUC Storstrøm?

Læs artiklerne:

Flemming Højberg - læs mere - klik her

64 medarbejdere fra Vej og park   Se artiklen - klik  her
Faxe Kalk Se artiklen - klik her
Betina Fischer Se aftiklen - klik her

Faktaark - Klik her

Kender Kommunernes Landsforening de faktiske forhold?