Kender Kommunernes landsforening de faktiske forhold?

Kender Kommunernes Landsforening de faktiske forhold?


Kommunernes Landsforening (KL) hævder i en artikel på Altinget 31. januar 2017, at det er bedst for de unge, hvis kommunerne får det fulde ansvar for de forløb, der skal hjælpe de unge til at blive klar til en ungdomsuddannelse. Med et nyt udspil lægger Kommunernes Landsforening (KL) op til en omfattende regelforenkling, der skal bane vejen for ét forberedende tilbud og et samlet kommunalt ansvar, som skal afløse tilbud som for eksempel FVU, AVU, STU, EGU, KUU, HF-enkeltfag og produktionsskoleforløb, lyder det i KL-udspillet ”Godt på vej – alle unge skal med”.


Når man kigger ud fra Kommunernes Landsforenings hovedkontor på Amager, ser man lige over på Chri-stianshavns Volde. Og så kunne man måske forledes til at tro, at det er hele Danmark.


Det er måske årsagen til, at KL har lavet et udspil om ungdommens uddannelse, der er noget langt fra virkeligheden ude omkring i landet.


Problemet er alvorligt nok: 186.000 under 30 år står uden uddannelse eller job. Og 3/4 af dem står uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Det skal der selvfølgelig gøres noget ved. KLs løsning er enkel: lad kommunerne overtage hele butikken: fra 10. skole, over produktionsskoler, Kombineret Ungdoms-uddannelse, Erhvervsgrunduddannelse, ordblindeundervisning for voksne, Forberedende Voksenunder-visning til Almen Voksenuddannelse og så sandelig også HF- enkeltfag. De sidste uddannelser er i dag forankret på VUC, hvor VUC løser opgaven, ikke bare for de unge under 30 år, men for alle aldersgrupper, der opkvalificerer sig til videre uddannelse og arbejdsmarked.


Og opgaverne er godt forankret her: VUC Storstrøm har i mange år varetaget opgaven med dygtige lære-re og i moderne lokaler. Vi har et meget tæt samarbejde med både Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Næstved og Lollands kommuner om at løse opgaven. Vi erkender, at vi altid kan gøre det bedre. Men vi har fået flere unge, der er mere uforberedte og måske også mere søgende. Unge der i deres tidligere skolegang har haft et fravær på op til 100 %. Trods en markant yngre og mere uforberedt målgruppe i de senere år har VUC Storstrøm formået at fastholde et uændret frafald. Vi uddanner unge, der tidligere blev sendt direkte på erhvervsskolerne, men som også her havde vanskeligt ved at gå direkte i gang med en drømmeuddannelse. Det kræver en modningsproces og bedre karakterer for at kunne starte på en faglig uddannelse, som i dag er et ganske krævende forløb med vekslen mellem tør teori og solidt værkstedsarbejde. Mange uddannelsessteder og virksomheder kender det: De unge er usikre på deres valg, deres kompetencer og deres drømme. De skal modnes, og det tager ofte lidt tid.

VUC har stor succes med at sende de unge videre: Mere end 4.000 unge sendte VUC på landsplan videre med en almen voksenuddannelse til erhvervsskolerne med de fornødne kompetencer. Lokalt har vi også sendt rigtigt mange videre i en erhvervsuddannelse. Og rigtigt mange har vi via en 2 årig HF eller en en-keltfagsundervisning sendt videre på University College Sjælland som pædagog-, lærer-, eller sygeplejer-skesstuderende. Vi har også sendt adskillige videre til erhvervsakademierne, til DTU eller Københavns Universitet.

Endelig er der en stor gruppe af voksne, som VUC’erne i samarbejde med private og offentlige virksom-heder har opkvalificeret og efteruddannet, og dermed rustet til enten at fastholde jobbet eller til at imø-degå de øgede krav, som arbejdsmarkedet stiller.

Den opgave synes Kommunernes Landsforening nu, at kommunerne selv bør overtage. Sådan ser det ud fra hovedkontoret på Amager. Men vi er sikre på, at der fra de lokale rådhuse er langt bedre udsigt til, at opgaven med AVU og HF-enkeltfag fortsat løses på det lokale VUC. Naturligvis i tæt samarbejde med kommunerne, de lokale erhvervsskoler, de videregående uddannelsesinstitutioner og andre gode kræf-ter. Og naturligvis kan vi gøre det bedre. Men det må tage udgangspunkt i de unge, som kan støttes hele vejen igennem til de er fremme ved deres egen vej til en fremtidig succes på arbejdsmarkedet.

Per Skovgaard Andersen, formand VUC Storstrøm

Niels Henriksen, direktør, VUC Storstrøm