Sara Petersen

 ” Da jeg var yngre var jeg ikke særlig seriøs. Det er jeg nu.”


For 26-årige Sara Petersen fra Vålse er det dårlige nyheder, at et ekspertudvalg foreslår, at nedlægge den Almene Voksenuddannelse AVU på VUC til fordel for én samlet ”Forberedende Uddannelse” for 16 til 30-årige.

Hvor hun i dag modtager undervisning i et voksenmiljø, og har klassekammerater der er jævnaldrende eller ældre – så kan hun i fremtiden risikere at komme i klasse med 16-årige skoletrætte og ikke uddannelsesparate unge.

Det er konsekvensen af et ekspertudvalgs forslag til reform af ungdomsuddannelserne.

Sara Petersen:
”Jeg ville ikke kunne gennemføre AVU på VUC, hvis jeg skulle gå sammen med utilpassede og ikke uddannelsesparate 16 til18-årige. Jeg er motiveret og klar til at gå i skole nu, og vil have en uddannelse. Derfor er ekspertudvalgets forslag ikke godt for sådan en som mig.”

VUC Storstrøms direktør Niels Henriksen er også meget kritisk overfor forslaget om at nedlægge den almene voksenuddannelse, da den i dag har stor succes og sender mange voksne godt videre efter endt skolegang.

”For de 91% unge, der kan og vil selv, er VUC et springbræt videre i uddannelsessystemet, og det risikerer Stefan Herman udvalgets model at underminere, hvis den bliver besluttet at nedlægge AVU og i stedet sende de afklarede unge voksne i ungdomsskole,” siger Niels Henriksen.

Forslaget går i korte træk ud på, at der bliver lavet en ny såkaldt 'Forberedende Uddannelse', som samler flere af de uddannelsestilbud, der findes i dag. På den måde skal det hele blive lidt mere overskueligt for de unge.

De nye forberedende uddannelse samler produktionsskoler, forberedende voksenuddannelser som VUC tilbyder, erhvervsgrunduddannelser og ordblindeuddannelser i én institution.
Det betyder, at afklarede unge voksne op til 30 år, der har brug for at blive opkvalificeret for at komme videre i uddannelsessystemet, kommer til at gå i skole sammen med uafklarede 16 til 18-årige, der slet ikke har lyst til at gå i skole.

Det er et forslag, der giver store bekymringer hos mange voksne studerende, der enten er i gang eller har gennemført undervisning via den almene voksen uddannelse på VUC. AVU henvender sig unge og voksne, der ikke opnåede de nødvendige faglige kvalifikationer i grundskolen, og som nu har behov for uddannelse.

Det er situationen for 26-årige Sara Petersen fra Vålse på Nordfalster.

Hun er for tiden i gang med et AVU forløb på VUC i Nykøbing for at blive opkvalificeret til at starte uddannelse og komme videre. Hendes historie er meget lig den, som mange andre af de voksne AVU elever kommer med – at vejen mod uddannelse og et fast ståsted i tilværelsen ikke er snorlige.

”Folkeskolen var ikke god for mig, og da jeg havde fået min 9. klasses eksamen var jeg bare meget træt af at gå i skole. Jeg var det de kalder for en uartig teenager, der ikke vidste hvad jeg ville og ikke var så vild med at gå i skole.”

Sara har været i gang med forskellige uddannelser efter folkeskolen. Først på HG, hvor hun droppede ud efter 1 år. Derefter forsøgte hun sig på dyrepasser uddannelsens grundforløb, men det gik heller ikke.

Sara var bare ikke klar til at gå i skole.

Siden fik hun en uddannelse som Social og sundhedshjælper, og her kunne hun mærke, at det var ved at være ok at gå i skole igen, men blev i løbet af uddannelsen gravid med sit første barn. Hun gik direkte på barsel efter endt uddannelse.

Efter en periode med barsel og derefter kontanthjælp i 1 års tid blev hun gravid med sit andet barn.