Projekter

VUC Storstrøm deltager i række nationale- og internationale projekter.