Career Guidance in a Changing Labour Market

Vejledning i et foranderligt arbejdsmarked

CGCLM står for ‘‘Career Guidance in a Changing Labour Market’’. VUC Storstrøm samarbejder med Norge, Irland, Portugal, og Slovenien om at stabilisere folks tid på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring. Det betyder, at mange medarbejderes kompetencer kan blive forældede, og medarbejderne derfor bliver nødt til at forlade jobbet. Efteruddannelse kan derfor være med til at sikre, at medarbejderne beholder deres job. Desuden er det nødvendigt at give lavtuddannede medarbejdere tilstrækkelig og ordentlig vejledning og rådgivning. 

Formålet med dette projekt er at sikre, at vejledningen, som lærerne giver medarbejderne, er af høj kvalitet. Dette projekt er derfor rettet mod lærerne, som skal have hjælp til at forbedre deres vejledningsevner, så de kan støtte lavtuddannede medarbejdere samt jobsøgende bedst muligt. De dele af den eksisterende metode, som er mest effektive, bliver anvendt på nye måder i dette projekt, så følgende punkter forbedres:

  • Udveksling af god praksis.
  • Omformning og validering af værktøjer, der allerede er i brug.

Med projektet forventes det at opnå viden om, hvilken form for vejledning (på det strukturelle-, praktiske- og resultatsmæssige niveau) er mest gavnlig for medarbejdere, der mangler basale færdigheder.

Projektperiode: Oktober 2018 - september 2020.

Projektansvarlig: Fønix A/S, Norge

Deltagende partnere: VUC Storstrøm, Galway and Roscommon Education & Training Board, Irland og Fønix A/S, Norge.