”Five by Five” projektet

”Five by Five” projektet er et EU-projekt under Erasmus+ programmet.

I projektet deltager fem uddannelsesinstitutioner, heraf navnet ”Five by Five”, i fem vidensnetværk der har til opgave at diskutere og udvikle en beskrivelse af ”Best practice” til 5 forskellige hovedemner:

  • Migration
  • Digitalisering
  • Resultatorienteret læring og ECVET
  • Nye medier i undervisningen herunder sociale medier, gamification, mikrolæring mv.
  • Elevcentreret didaktik og problemorienteret undervisning

Til hvert hovedemne deltager VUC Storstrøm med 2-3 eksperter i et tredages træningsevent, hvor emnet blive splittet op i delemner og til slut samles i et oplæg til ”Best Practice”, der vil blive offentliggjort.

VUC Storstrøm vil være vært og facilitere træningseventet omhandlende ”Nye medier i undervisningen” i 2019.

TAKK Tampere Adult Education Foundation (FI), www.takk.fi

BFI Bildung. Freude Inklusive (AT), www.bfi.wien

ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade (PT), www.isq.pt

OvM Oskar-von-Miller-Schule Kassel (DE), www.ovm-kassel.de