Global­Company­Training

Global Company Training
Projektet er et samarbejde mellem Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein, VUC Syd og VUC Storstrøm og kører i regi af EU-programmet Interreg i 2015 - 2018.

Global Company Training er en ny fælles tysk-dansk træningsbane til unge studerende og medarbejdere i virksomheder på tværs af fysiske afstande, sprog og kultur.

Projektet er et samarbejde mellem Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein, VUC Syd og VUC Storstrøm og kører i regi af EU-programmet Interreg i 2015 - 2018.

Formålet er at skabe et unikt undervisningsmiljø for virksomheder i Interreg-programområdet. Det gør vi ved at samle de bedste metoder vi har erfaringer med, og så bygger vi en fælles digital platform, som gør os fri af geografi, tid og rum.

Projektet hedder ”Global Company Training” (GCT), fordi perspektivet er stort for virksomheder, der vil anvende uddannelse og digitalisering til at deltage i den internationale konkurrence.

Rasmus Kjær Kristiansen fra afdelingen i Næstved er koordinator på projektet, der vil komme til at trække på hf-undervisere på tværs af VUC Storstrøm.

I samarbejde med Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein og VUC Syd udvikler vi kompetencepakker på hf-niveau, f.eks. på områderne sprog, kulturforståelse og erhvervskultur, ud fra behov hos en lang række virksomheder, som vi indledningsvis besøger.