Learning Path-projekt

Udvikling af lærernes digitale kompetencer

Vi er gået sammen med Finland, Tyskland, Portugal og Østrig om at udvikle læreres digitale kompetencer gennem dette Learning Path-projekt. DigCompEdu (dvs. den europæiske indsats for underviseres digitale kompetencer) danner rammen for dette projekt og vil blive brugt til innovativt at støtte den nationale såvel som internationale udvikling af lærekompetencer. Formålet med projektet er at udvikle digital dygtighed på tre niveauer – nemlig ved at udvikle de digitale kompetencer hos organisationer, lærere og virksomheder ved at lave læringsveje for dem og styrke samt udvikle samarbejdet mellem virksomhederne.

Kompetenceudviklingen vil ske som følge af de læringspakker (dvs. materialer og strategier), som vi laver til vores målgrupper. Desuden er det meningen, at projektdeltagerne skal lære af hinanden, så de hver især kan løfte kompetenceniveauet i deres område.

Vi forventer, at vi med de 3 læringsveje vil opnå følgende resultater:

  • De deltagende organisationer får et overblik over DigCompEdu og dermed viden om, hvordan de kan udvikle lærernes digitale kompetencer.
  • De deltagende lærere udvikler deres digitale kompetencer ved at tage udgangspunkt i deres nuværende kompetencer, deres individuelle mål samt læringsveje.
  • Vejledere i virksomheder og på arbejdspladser får vurderet og udviklet deres kompetencer.

Projektets langsigtede påvirkning vil være:

  • At lærere og vejledere får styrket deres pædagogiske og teknologiske kompetencer, så de derfor kan undervise og give studerende/medarbejderne digitale værktøjer og styrke deres digitale kompetencer.
  • En systematisk udvikling af digital dygtighed på organisationsniveau.
  • Nationalt engagement af interessenter
  • Et større transnationalt, europæisk netværk og samarbejde.

Læring og kommunikation sker undervejs i projektet, men også når projektet er afsluttet. 

Projektperiode:  September 2018 til august 2020.

Projektansvarlig: Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr - Finland

Deltagende partnere: VUC Storstrøm, Berufsförderungsinstitut Wien -ØSTRIG, Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik -TYSKLAND og Instituto de Soldadura E Qualidada, Portugal.