Pædagogisk innovation­ med virtuelle ­materialer

Tilpasning af IT-systemer til brug for underviserne

Digitale undervisningsplatforme bliver brugt i højere og højere grad. Canvas er eksempelvis en e-læringsplatform, hvor studerende finder materialer og opgaver. Canvas danner rammen for al læring og kommunikation i fjernundervisning - det er her, at studerende får overblik over deres fag, afleverer opgaver og får lærerrespons. Grundet denne brug af digital undervisning, er der krav om effektivisering på det digitale område. En effektivisering, som skal komme fra nye innovative tilgange samt stærkere pædagogisk samarbejde.

Gennem dette projekt vil vi derfor indsamle erfaringer, metoder og viden omkring Canvas eller lignende IT-systemer, så vi bedre kan hjælpe lærerne med tilpasning af undervisningen i forhold til kursisternes behov, såvel som behovene på arbejdsmarkedet og på de uddannelser, som vores kursister skal videre til. Formålet med projektet er derfor:

  • At få adgang til konkrete erfaringer formidlet fra ledelsen og lærere på andre skoler, som i dag anvender Canvas, eller lignende LMS, i forbindelse med pædagogisk innovation.
  • At vi hele tiden kan optimere og bruge LMS-systemer som Canvas bedst muligt, for at undgå en baglæns udvikling og forringelse af fjernundervisningens kvalitet.
  • At ledelsen på VUC Storstrøm får styrket det strategiske grundlag for den IT-pædagogiske udvikling.

Vi forventer at nå disse mål ved at sende styregrupper (dvs. lærere og ledelse) til skoler i Europa, der har specifikke erfaringer med pædagogisk innovation og i anvendelse af LMS. Vi har et stort netværk samt meget erfaring inden for dette, derfor vil vi løbende få projektpartnere.

Udbyttet af projektet bliver, at:

  • Styregruppens medlemmer får indsigt i andre organisationers strategier omkring fjernundervisning.
  • Lærerne får indblik i europæiske kollegers arbejde med pædagogisk innovation inden for fjernundervisning generelt og specifik viden om, hvordan LMS-faciliteter konkret kan anvendes pædagogisk og didaktisk.
  • Digital undervisning kvalitetsikres.