Projekt­ Kompetencetil­pasning

Flere skal tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse

Både private og offentlige virksomheder på Sjælland og Lolland Falster har vanskeligt ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Det er især svært at rekruttere medarbejdere med en uddannelse inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Fx som diplomingeniør i bioteknologi, bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, ernæring & sundhed, bygningskonstruktør, byggetekniker, datamatiker, have- & parkingeniør, fødevareteknolog, jordbrugsteknolog, laborant, procesteknolog og produktionsteknolog.

Rekruttering af flere studerende
Professionshøjskolen Absalon, Erhvervsakademi Sjælland, VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF & VUC er gået sammen om dette projekt, hvor vi sammen vil forsøge at rekruttere flere studerende blandt kursusdeltagere på VUC-institutionerne, ledige med en uudnyttet gymnasial uddannelse og beskæftigede med tilsvarende uddannelsesbaggrund, til teknisk- og naturvidenskabelige videregående uddannelser i Region Sjælland, Roskilde, Slagelse, Kalundborg, Næstved, Holbæk eller Nykøbing Falster.

Rådgivning og støtte til uddannelsen
Vi kan tilbyde screening af den enkeltes interesser og muligheder, og vi leverer professionel rådgivning til den rigtige uddannelse. VUC leverer undervisning i de fag, man skal have for at blive optaget på den ønskede uddannelse, og derudover kan vi i Projekt Kompetencetilpasning tilbyde supplerende faglig støtte i forbindelse med undervisningen samt kurser, der kan lette overgangen til den videregående uddannelse. Det kan fx være basale laboratorietekniker i kemi, træning i matematiske beregninger, teknisk engelsk og læsetræning i naturvidenskabelige tekster.

Vi kan derudover tilbyde brobygningsforløb og mentorstøtte ved overgangen til uddannelsen enten på Absalon eller Erhvervsakademi Sjælland.

For yderligere oplysninger - Klik her

Fakta:

Projektperiode: 2018-2020.
Projektejer: Professionshøjskolen Absalon.
Partnere: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC samt Erhvervsakademi Sjælland.

Kontaktperson på VUC Storstrøm: Projektkoordinator Knud Erik Hansen, keh@vucstor.dk eller tlf. 30508614.

Projektet støttes med i alt godt 6.5 mio. kr. fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.